נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

הכנסה למשפחה: תוכנית ביטוח המבטיחה הכנסה חודשית במקרה פטירה

ביטוח ריסק AIG

המשפחה שלך היא הדבר היקר לך ביותר בעולם. על מנת להבטיח את עתיד היקרים לנו במקרה של פטירה, תוכנית "הכנסה למשפחה" יוצרת  רשת ביטחון  בתשלום קצבה חודשית במקרה של פטירה.

יתרונות הביטוח

  • ביטוח למקרה מוות המקנה תשלום קצבה חודשית למשך התקופה בה בחר המבוטח .
  • הביטוח מותאם לצרכים שונים, לתקופות קצרות או ארוכות.
  • אפשרות להרחבת הכיסוי גם למקרה של נכות מוחלטת וצמיתה* כתוצאה מתאונה או מחלה. במקרה ביטוח, תשלם AIG ישראל את סכום הקצבה למבוטח, ובכך ייחסך נטל כלכלי כבד מכתפי בני המשפחה.

 

*נכות לצמיתות בשיעור של 75% לפחות הגורמות לאובדן כושר עבודה

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי גי ישראל חברה לביטוח בע"מ הוא הנוסח המופיע בפוליסה , בכתבי הכיסוי , בכתבי השירות ו בהרחבות המצורפים לפוליסה.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG ישראל או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף 

 

 

קבלו הצעה משתלמת בביטוח חיים "הכנסה למשפחה"