נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

הגשת תביעות ביטוח בריאות ל-AIG

קרא את המידע הבא על מנת לדעת כיצד להפעיל את פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך.

כיצד יש לנהוג במקרה של תביעה?

ביטוח בריאות "אופק +"/"בטחון לחיים+"

עם גילוי של אחת מתוך רשימת המחלות, עלייך להודיע על כך למחלקת התביעות ב-AIG ישראל בטלפון: 03-9272400 או במייל claims@aig.co.il. נציג תביעות עומד לרשותך בימים א' - ה' בין השעות 8:00 – 17:00.

נציג התביעות יקבל פנייתך יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך. תוך מספר ימים תקבל מכתב ובו שם נציג התביעות אשר יטפל בתביעתך באופן אישי ומספר הטלפון הישיר שלו. כמו כן תתבקש להעביר את המסמכים הבאים:
  • אבחון רפואי שנעשה על ידי רופא מומחה על סמך ראיות רדיולוגיות, היסטולוגיות, ומעבדתיות.
  • העתק כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים למחלה: סיכום אשפוז-ניתוח, ממצאי בדיקות, ביקורות וכד'.
  • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות וסוג המחלה.


עם קבלת המסמכים תיבדק תביעתך על ידי מיישב התביעות, אשר יבדוק זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il


בדיקת זכאות לתשלום תביעות בגין מחלת התקף לב חריף
כיצד יש לנהוג במקרה של תביעה?

ביטוח בריאות +LADY AIG

עם גילוי מחלת הסרטן באחד האיברים הנשיים, עלייך להודיע על כך למחלקת התביעות ב-AIG  ישראל בטלפון: 03-9272400 או במייל claims@aig.co.il. נציג תביעות עומד לרשותך בימים א' - ה' בין השעות 8:00 – 17:00.

נציג התביעות יקבל פנייתך יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך. תוך מספר ימים תקבלי מכתב ובו שם נציג התביעות אשר יטפל בתביעתך באופן אישי ומספר הטלפון הישיר שלו. כמו כן תתבקשי להעביר את המסמכים הבאים:
  • אבחון רפואי שנעשה על ידי רופא מומחה על סמך ראיות רדיולוגיות, היסטולוגיות, ומעבדתיות.
  • העתק כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים למחלה: סיכום אשפוז-ניתוח, ממצאי בדיקות, ביקורות וכד'.
  • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות וסוג המחלה.

עם קבלת המסמכים תיבדק תביעתך על ידי מיישב התביעות, אשר יבדוק זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il