נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

מידע על הגשת תביעות ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים - AIG

אנשים רבים תלויים בנו בחיי היומיום, וחשוב שאלה יזכו לביטחון גם כאשר לא נוכל להיות שם לצידם. להפעלת פוליסת ביטוח חיים, קראו בהמשך.

הגשת תביעות ביטוח חיים - שלב א'

פנייה למחלקת השירות של AIG ישראל בטלפון 03-9272300, שלוחה 2, בימים א' - ה' בין השעות 8:00 – 17:00 או במייל claims@aig.co.il. בהמשך הדיווח יועבר למחלקת התביעות של החברה.

לפני שאתה מתקשר ודא כי בידך הפרטים הבאים:
• מספר תעודת זהות של המבוטח.
• תיאור נסיבות האירוע.

הגשת תביעות ביטוח חיים - שלב ב'

מיישב תביעות ביטוח החיים יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך.
לאחר מספר ימים תקבל מכתב ובו שם נציג התביעות אשר יטפל בתביעתך באופן אישי ומספר הטלפון הישיר שלו.
כמו כן, תתבקש להעביר את המסמכים הבאים, לפי סוג מקרה הביטוח:

לכיסוי בגין אובדן חיים:
- טופס ויתור על סודיות רפואית חתום על ידי היורשים החוקיים.
- צו ירושה
- עותק של כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע.
- תדפיס "סיכום מידע רפואי" מרופא המשפחה.
- תעודת פטירה.
- מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה הביטוחי, כגון אישור משטרה (לפי מידת הרלוונטיות), דו"ח נתיחה לאחר המוות.

לכיסוי בגין נכות מוחלטת (במידה ונרכשה הרחבה זו):
מהות הכיסוי: מקרה של נכות מוחלטת וצמיתה בשיעור של לפחות 75% ואובדן כושר עבודה מלא לצמיתה
- טופס ויתור על סודיות רפואית חתום
- מסמכים רפואיים רלוונטיים.

- מסמכים של המוסד לביטוח לאומי

- תדפיס "סיכום מידע רפואי" מרופא המשפחה.
- מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה

לכיסוי מחלות קשות (במידה ונרכשה הרחבה זו):
מהות הכיסוי: במקרה של גילוי מחלות לב ו/או סרטן
- טופס ויתור על סודיות רפואית חתום

- עותק של כל המסמכים הרפואיים לגבי האבחנה.

- תדפיס "סיכום מידע רפואי" מרופא המשפחה.
- מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה

הגשת תביעות ביטוח חיים - שלב ג'

עם קבלת המסמכים יבדוק מיישב התביעות את תביעתך ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.ilבדיקת זכאות לתשלום תביעות בגין מחלת התקף לב חריף