נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח ריסק נותן ביטחון כלכלי למשפחה - AIG LIFE

ביטוח ריסק AIG

 עם הביטוח שלנו תוכל להיות שקט לגביי עתידם של הקרובים אלייך.
שום דבר אינו מפצה על אבדן חיים של אדם קרוב. אולם, על מנת להסיר ממך את הדאגה באשר להשלכות הכלכליות הנגרמות עקב מוות, פיתחה עבורך AIG ישראל את ביטוח החיים ריסק - AIG LIFE ביטוח חיים

דה-מרקר 17.07.2017

"בהשוואת עלויות ביטוחי החיים עולה כי חברת AIG היא הזולה ביותר מבין המבטחים, ובפער גדול מהבאים אחריה - במיוחד בהשוואה לחברת הביטוח מגדל, היקרה ביותר מבין הנבדקות. עלות הפרמיה המצטברת לתקופת ביטוח של 30 שנה לגבר בן 35 שאינו מעשן (או אישה בת 30 שאינה מעשנת) עבור סכום של מיליון שקל תעלה ב-AIG 86 אלף שקל לגבר, וכ-40.5 אלף שקל לאישה. בביטוח לגברים, סכום זה נמוך ב-107.5 אלף שקל לעומת עלות הפרמיה בחברת מגדל, ובביטוח לנשים ב-58.3 אלף שקל. "

ביטוחי החיים הללו מכסים מקרה מוות בלבד עם תעריף ביטוח המשתנה מדי שנה או חמש שנים, בהתאם לבחירת המבוטח.

יתרונות ייחודיים לביטוח חיים:
  • בניגוד למקובל בחברות אחרות, בהן תאריך תחילת הביטוח חל תמיד ב-1 בכל חודש, ב- AIG ישראל ניתן לקבוע את תאריך תחילת הביטוח במועד רכישת הביטוח.
  • גובה סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח.*
  • הביטוח מכסה מקרה מוות בכל העולם 24 שעות ביממה.
  • אפשרות הרחבת הכיסוי גם למקרה של נכות מוחלטת וצמיתה** כתוצאה מכל תאונה או מחלה. במקרה זה, תשלם AIG ישראל את סכום הביטוח למבוטח, ובכך תסיר את הנטל הכלכלי מכתפי בני המשפחה.
  • במקרה בו נתגלתה מחלה סופנית אצל המבוטח, ישולם לו 50% מסכום הביטוח עוד בחייו.***
  • כיסוי כפל תאונה – סכום ביטוח נוסף לתשלום בגין אובדן חיים עקב תאונה.
  • כיסוי נכות מתאונה – תשלום פיצוי חלקי (כאחוזי הנכות) או מלא מסכום הכיסוי עקב נכות תאונה.

* בכפוף לתנאי החיתום של החברה.
** נכות לצמיתות בשיעור של 75% לפחות הגורמת לאובדן כושר עבודה.
*** סעיף זה תקף לפוליסות שתחילת הביטוח שלהן 2.8.06 ואילך, ואינו מותנה בתשלום נוסף.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG ישראל או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף.

קבלו הצעה משתלמת במיוחד בביטוח החיים AIG LIFE עכשיו!