נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

AIG Medicare - ביטוח רפואי משלים

ביטוח בריאות AIG MediCare מעניק לכם כיסוי המשלים את שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים.

ביטוח הבריאות AIG MediCare מספק כיסוי רפואי מקיף הכולל בין היתר טיפולים מחליפי ניתוח, השתלות איברים, התייעצויות לפני ואחרי ניתוח, כיסוי לתרופות שאינן בסל התרופות ועוד.

היתרון הגדול בביטוח הבריאות AIG MediCare הינו בכך שאינו יוצר "כפל ביטוח" לעומת ביטוחי בריאות אחרים בשוק וחוסך לכם עד 40% מעלויות הביטוח החודשיות*.ביטוח הבריאות של AIG פשוט משתלם!

תמונת מצב של שוק הביטוח כיום

ביטוח בסיסי- כל אזרחי ישראל נהנים כיום מביטוח בריאות בסיסי במסגרת חוק הבריאות הממלכתי. מדובר בביטוח בסיסי, ואזרחים רבים מוסיפים אליו את הביטוח המשלים של קופות החולים.
ביטוח בריאות משלים- שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) של קופות החולים (כללית מושלם, מכבי זהב, מאוחדת שיא, לאומית לעתיד) נועדו לשפר את הכיסוי הביטוחי, ומספקים הגנה מקיפה ומגוונת יותר. יחד עם זאת, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מגביל את קופות החולים בהיקף השירותים הנוספים אותם הן רשאיות להציע.
ביטוח פרטי - הביטוחים הפרטיים בישראל מספקים הגנה מקיפה ומשמעותית גם למקרי חירום מצילי חיים, ומעניקים פתרון ביטוחי לאלה שמוכנים לשלם כפול, מרבית הביטוחים כוללים כיסוי תחליפי לזה הניתן במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים

AIG
MediCare- ביטוח פרטי המציע פתרון חכם, הוגן ויצירתי לבעיית כפל ביטוחי הבריאות בישראל.

ב- AIG MediCare משלמים רק על מה שצריך (כיסויים מוספים או משלימים) ונהנים מיתרונות של ביטוח בריאות פרטי, החל משקל ליום.

כיסוי מקיף להוצאות ניתוח

 • כיסוי לתחליפי ניתוח.
 • כיסוי משלים לכיסוי הוצאות ניתוח והוצאות נלוות בארץ.
 • החזר השתתפות עצמית בגין ניתוח בבית חולים בישראל שבוצע ע"י ביטוח הבריאות המשלים של קופת החולים.
 • כיסוי לניתוחים שאינם מכוסים על ידי השב"ן.
 • 3 התייעצויות אגב ניתוח.

התנאים המלאים מופיעים בספר הפוליסה

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

 • תרופה בסל, אך להתוויה אחרת מהנדרש למבוטח, בתנאי שההתוויה מאושרת ע" הרשויות באחת מהמדינות המוכרות
 • תרופה שאינה בסל, אך ברשימת התרופות המאושרות
 • תרופה שאינה בסל, אינה ברשימת התרופות המאושרות, אך ההתוויה מאושרת ע"י הרשויות באחת מהמדינות המוכרות
 • תרופת OFF LABEL - תרופה שאינה בסל, אושרה ע"י הרשויות באחת המדינות המוכרות אך להתוויה שונה מהנדרש למבוטח ובתנאי שעומדת בקריטריונים מסוימים (קיימת הגדרת מינימום שהוכתבה ע"י המפקח. הכיסוי שלנו מרחיב הגדרה זו).
 • תרופות יתום
 • תרופה שעלותה החודשית הינה מעל 5,000 ₪ - ללא השתתפות עצמית
 • תרופות עם עלות חודשית נמוכה מ- 5000 ש"ח, השתתפות עצמית של 300 ש"ח בלבד, לחודש מרשם.
 • עד 150 ₪ ליום עבור שירות הכרוך בנטילת התרופה
 • כיסוי של 1,500,000 ₪ המתחדש בכל שנתיים

התנאים המלאים מופיעים בספר הפוליסה

השתלת איברים

השתלות איברים בארץ ובחו"ל. כיסוי להוצאות לפני ביצוע ההשתלה, במהלך ביצוע ההשתלה ולאחר ביצוע ההשתלה -
כולל פיצוי כספי חד פעמי של 50,000 ₪ עם ההרשמה למרכז הארצי להשתלת איברים, כיסוי להוצאות עד 5,000,000 מלש"ח בכפוף לסעיפים
השונים וכולל גמלה לאחר ביצוע השתלה.

התנאים המלאים מופיעים בספר הפוליסה

כיסויים נוספים

 • שירותי סל הריון
 • התייעצויות עם רופאים מומחים
 • בדיקות סקר תקופתי לגילוי מחלת סרטן
 • סקר מנהלים
 • בדיקות רפואיות אבחנתיות

התנאים המלאים מופיעים בספר הפוליסה

שירות בסטנדרטים מובילים

חברת AIG מאפשרת למבוטח לבחור את הרופא והמוסד הטובים ביותר, כך שלא יצטרך להתפשר על הבריאות ואיכות הטיפול.

סכומי הביטוח מבוססים על מחירים של הפרוצדורות הרפואיות כפי שמופיע באתר האינטרנט של AIG.

פרמיות

טבלת נתונים AIG Medicare

מספרי אישורי תוכנית של המפקח על הביטוח בנושא ביטוח בריאות:

 • כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים ולטכנולוגיות רפואיות לבעלי ביטוח משלים – שב"ן: 4587
 • כיסוי ביטוחי לניתוחים וטכנולוגיות רפואיות מהשקל הראשון: 8254

מחירון AIG SURGERY לתקרות תגמולי הביטוח


 • ניתוח
 • תחליפי ניתוח
 • פיצוי חד פעמי
 • טכנולוגיות רפואיות
 • התייעצויות
 • השגחה/שיקום והחלמה

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

שינוי פירוט תגמולי הביטוח:

AIG רשאית לשנות את פירוט תגמולי הביטוח אחת לשנה לכל היותר ורק בעקבות אחת מאלה:

 • שינוי הסכום ש-AIG משלמת לנותן שירותים הקשור איתה בהסכם.
 • שינוי הנוסחה שעל פיה מחושבים תגמולי הביטוח המרביים שלא בערך נקוב. "הנוסחה" משמעה עלות הניתוח/תחליף ניתוח/הטכנולוגיה הרפואית בהתאם למחירון המצוי במשרדי AIG באותה העת, כשהוא צמוד למדד.

 

 

קבצים להורדה
התנאים המלאים של הכיסויים לניתוחים, השתלות, תרופות ואמבולטורי מופיעים בספר הפוליסה. הקבצים אינם זמינים לצפייה בדפדפן אקספלורר 8
קבלו הצעה משתלמת במיוחד לביטוח AIG MediCare עכשיו!

*ביחס לפוליסת שקל ראשון
המידע מוצג באופן כללי בלבד, אינו מהווה הצעה וכפוף לתנאי החיתום של החברה. הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ( AIG " ישראל") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה . חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית. שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.