נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

תביעות ביטוח בריאות AIG Medicare

קרא את המידע הבא על מנת לדעת כיצד להפעיל את פוליסת ביטוח הבריאות AIG Medicare שברשותך.

ניתוח פרטי בארץ/בחו"ל

להלן מספר הנחיות להגשת תביעת ביטוח בריאות. הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה. 
 • סיכום מחלה מבית החולים וסיכומי מחלה מאשפוזים קודמים, אם היו. 
 • סיכום מחלות ואבחנות מרופא מומחה, או סיכום ביניים. 
 • אישור על ביצוע ניתוח בבית חולים פרטי או בבית חולים ציבורי. 
 • קבלות מקוריות על תשלומים בגין הניתוח. 
 • אישור מהשב"ן על גובה השתתפותו בעלות הניתוח.
 • "תדפיס סיכום מידע רפואי" מרופא משפחה
 • דוח ניתוח

התייעצות לפני ניתוח והתייעצות נוספת לפני ניתוח

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • חוות דעת של רופא מומחה. 
 • קבלות מקוריות על תשלומים בגין התייעצות.
 • דוח ניתוח
 • מכתב מיצוי זכויות מהשב"ן

* ההחזר הינו רק לאחר ביצוע הניתוח בפועל

הוצאות בגין טכנולוגיות רפואיות בישראל

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • חוות דעת של רופא מומחה. 
 • קבלות מקוריות על תשלומים בגין טכנולוגיה רפואית.
 • דוח ניתוח
 • מכתב מיצוי זכויות מהשב"ן

* ההחזר הינו רק לאחר ביצוע הניתוח בפועל

מענק חד פעמי לפיצוי בגין הדבקות במחלת האיידס

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה.
 • אישור בית החולים כי ההדבקות באיידס אירעה במהלך ניתוח שבוצע בבית החולים.

פיצוי בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B, C

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה או סיכום ביניים.
 • אישור בית החולים כי ההדבקות בנגיף הפטיטיס B, C אירעה במהלך ניתוח שבוצע בבית החולים.

פיצוי חד פעמי במקרה מוות כתוצאה ישירה מניתוח

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • תעודת פטירה.
 • סיכום מחלה.

אובדן כושר עבודה כתוצאה מסיבוכי ניתוח

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • סיכום מחלה ואבחנות מרופא מומחה.
 • אישורים רפואיים על חופשת מחלה, לתקופות מוגדרות מרופא מקצועי או מרופא תעסוקתי.
 • אישורים על שכר/תקופת עבודה.

השגחה, שיקום והחלמה לאחר ניתוח קשה

הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
 • סיכום אישפוז. 
 • אישור רפואי מהרופא המנתח שביצע את הניתוח על הצורך בטפול.
 • קבלות מקוריות
 • מכתב מיצוי זכויות מהשב"ן

מספרי אישורי תוכנית של המפקח על הביטוח בנושא ביטוח בריאות:

 • כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים ולטכנולוגיות רפואיות לבעלי ביטוח משלים – שב"ן: 4587
 • כיסוי ביטוחי לניתוחים וטכנולוגיות רפואיות מהשקל הראשון: 8254

מחירון AIG SURGERY לתקרות תגמולי הביטוח


 • ניתוח
 • תחליפי ניתוח
 • פיצוי חד פעמי
 • טכנולוגיות רפואיות
 • התייעצויות
 • השגחה/שיקום והחלמה

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

* כל הסכומים הינם נכונים לפי מדד נובמבר 2013 , 541.27

* מהסכום המצוין במחירון ינוכה ההחזר לו הינך זכאי/ת מהביטוח המשלים של קופת חולים

בחר את המחלקה הרלוונטית:

קבצים להורדה
הקבצים אינם זמינים לצפייה בדפדפן אקספלורר 8