נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

מידע חשוב אודות תביעות ביטוח דירה

כבעלי דירות / בתים, אנו חשופים למגוון רחב של נזקי רכוש. במידה ואירע לך מקרה ביטוחי, קרא את המידע הבא על מנת לדעת כיצד לטפל בבעיה על ידי הפעלת פוליסת ביטוח הדירה שברשותך:

בכל מקרה אין לזרוק רכוש שניזוק עד להצגתו בפני נציג החברה או השמאי.
פנה למוקד התביעות של AIG ישראל בטלפון 03-9272400 או במייל claims@aig.co.il. המוקד עומד לרשותך בכל ימות השבוע מהשעה 8:00 ועד השעה 17:00 וביום שישי עד השעה 12:00. למקרים דחופים ועזרה בחירום תוכל לפנות למוקד שירותי זהב בטלפון 03-57621212 24 שעות ביממה (למעט יום כיפור).

פריצה, גניבה, או נזק זדוני לדירה, התקהלות אסורה והתפרעות

במקרה של פריצה לדירה, גרימת נזק זדוני או גניבה, עליך לדווח מיידית למשטרה ולהשאיר את זירת האירוע כמו שהיא. לאחר הגעת השוטרים יש לקבל מהם אישור על פרטי האירוע ולפנות למוקד התביעות של AIG ישראל.

קראו עוד על פריצה, גניבה או נזק זדוני לדירה, התקהלות אסורה והתפרעות... 

נזקי סערה

במידה ודירתך ניזוקה מגשם, שלג, ברד, ברק או רעם, יש לדווח למוקד התביעות של AIG ישראל ולפעול לפי הנחיות הנציג במוקד.

קראו עוד על נזקי סערה...

שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני

 במידה ודירתך ניזוקה כתוצאה משיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני עליך לפנות למוקד התביעות של AIG ישראל שם תקבל הנחיות להמשך טיפול. במידה ומדובר על נזקי צנרת פעל לי ההנחיות המפורטות בהמשך העמוד.

 

קראו עוד על שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני..

נזק אש, התפוצצות או התלקחות

אם דירתך ניזוקה כתוצאה מנזקי אש, ראשית הזמן את שרותי הכבאות ובצע כל פעולה מיידית סבירה לכיבוי האש, הצלת רכוש ומזעור הנזקים. אם ישנו חשד להצתה דווח למשטרה וקבל על כך אישור בכתב בהתאם. לאחר מכן פנה למוקד התביעות של AIG ישראל להמשך טיפול.

קראו עוד על נזק אש, התפוצצות או התלקחות..

אובדן מפתחות

במידה ואיבדת את המפתחות לדירתך פנה למוקד התביעות של AIG ישראל בו ידריך אותך הנציג בדרכי הפעולה האפשרויות ויפנה אותך לספק שירות.

קראו עוד על אובדן מפתחות..

שבר לכלי סניטרי

 אם רכשת פוליסה המכסה שברים לכלים סניטרים פנה למוקד התביעות של AIG ישראל.

 

קראו עוד על שבר לכלי סניטרי..

אובדן או היעלמות תכשיטים

 אם רכשת פוליסה המכסה אובדן או היעלמות תכשיטים דווח למוקד התביעות של AIG ישראל ופעל לפי הנחיות הנציג.

 קראו עוד על אובדן או היעלמות תכשיטים..

אובדן ארנק

 אם אבדת את ארנקך פנה למוקד התביעות של AIG ישראל ונציג התביעות יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך.

 קראו עוד על אובדן ארנק..

רעד על קולי, נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס

אם דירתך ניזוקה מנפילת כלי טייס, רעד על קולי או נפילת חפצים מכלי טייס, עליך לפנות למוקד התביעות של AIG ישראל ולפעול לפי ההנחיות שיתקבלו מהמוקד.

קראו עוד על רעד על קולי, נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס..

מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה

 במידה וכלי רכב פגע בדירתך והסב לה נזק עליך לפנות למוקד התביעות של AIG ישראל בו סביר לך הנציג כיצד יתבצע הטיפול בתביעה.

קראו עוד על רעד על מגע או התנגשות כלי רכב בדירה..

רעידת אדמה

אם דירתך ניזוקה כתוצאה מרעידת אדמה פנה למוקד התביעות של AIG ישראל, ופעל לפי הנחיות הנציג.

קראו עוד על רעידת אדמה..

נזק לצד שלישי

שלב ראשון
אם בדירה אירע נזק תאונתי שגרם למוות, נזק גוף או נזק רכוש לצד ג', פנה למוקדהתביעות של AIG ישראל בטלפון 03-9272400, שלוחה 22. המוקד עומד לרשותך בכל ימות השבוע, עד השעה 17:00 וביום שישי עד השעה 13:00 (למעט יום כיפור).

קראו עוד על נזק לצד שלישי...