נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

נזקי סערה: ברק , רעם, גשם, שלג וברד

סערה- רוחב שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת. שלג או ברד

אין לזרוק רכוש שניזוק עד להצגתו בפני נציג החברה או השמאי.

פנה למוקד התביעות של AIG ישראל בטלפון  03-9272400. המוקד עומד לרשותך בכל ימות השבוע מהשעה 8:00 ועד השעה 17:00 וביום שישי עד השעה 12:00. למקרים דחופים ועזרה בחירום תוכל לפנות למוקד שירותי זהב בטלפון 03-5761212 24 שעות ביממה (למעט יום כיפור). לפני פנייתך, וודא כי מצויים בידך הפרטים הבאים:

  • מספר ת”ז של בעל הפוליסה/מספר הפוליסה. 
  • כתובת הדירה המבוטחת.
  • תאריך ושעת הנזק.
  • תיאור האירוע.

 

נציג התביעות יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך:

  • נציג התביעות ימנה שמאי לבדיקת הנזק (במידת הצורך). השמאי יתאם עמך מועד ביקור באתר האירוע.
  • בעת ביקור השמאי או לאחריו, תתבקש להעביר לשמאי אסמכתאות ותימוכין לתביעתך.
  • מספר ימים לאחר מועד הדיווח על הנזק תקבל SMS ממיישב התביעה אשר יטפל בתביעתך באופן אישי, ומספר הטלפון הישיר שלו.
  • מידת הצורך ובהתאם לנסיבות האירוע ייתכן שישלח מומחה נוסף לצורך מתן חוות דעתו.

את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il

 

לאחר קבלת מלוא המידע והמסמכים הדרושים וכן חוות דעת שמאי (במידה ומונה), יבדוק מיישב התביעות את תביעתך ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה. לעיתים תידרש בדיקה נוספת לצורך אישור הכיסוי . בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואישור הנזק, ישולמו תגמולי הביטוח, בניכוי השתתפות עצמית, תוך 30 יום ממועד קבלת מלוא התיעוד הנדרש.

בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לנציג התביעות במוקד התביעות שלנו בטלפון 03-9272400 או במייל claims@aig.co.il.