שאלות בנושא ביטוח קבל הצעת מחיר לביטוח

מידע על הגשת תביעות ביטוח חיים

תביעות ביטוח חיים - AIG

אנשים רבים תלויים בנו בחיי היומיום, וחשוב שאלה יזכו לביטחון גם כאשר לא נוכל להיות שם לצידם. להפעלת פוליסת ביטוח חיים, קראו בהמשך.

הגשת תביעות ביטוח חיים - שלב א'

פנייה למחלקת השירות של AIG ישראל בטלפון 03-9272300, שלוחה 2, בימים א' - ה' בין השעות 8:00 – 17:00 או במייל claims@aig.co.il. בהמשך הדיווח יועבר למחלקת התביעות של החברה.

לפני שאתה מתקשר ודא כי בידך הפרטים הבאים:
• מספר תעודת זהות של המבוטח.
• תיאור נסיבות האירוע.

הגשת תביעות ביטוח חיים - שלב ב'

מיישב תביעות ביטוח החיים יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך. לאחר מספר ימים תקבל מכתב ובו שם נציג התביעות אשר יטפל בתביעתך באופן אישי ומספר הטלפון הישיר שלו. כמו כן, תתבקש להעביר את המסמכים הבאים, לפי סוג מקרה הביטוח: טופס ויתור על סודיות רפואית חתום על ידי היורשים החוקיים, צו ירושה וכן עותק של כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע. תעודת פטירה. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה הביטוחי, כגון אישור משטרה (לפי מידת הרלוונטיות), דו"ח נתיחה לאחר המוות.

במקרה של נכות מוחלטת וצמיתה בשיעור של לפחות 75% (במידה ונרכשה הרחבה זו): יש להעביר מסמכים רפואיים רלוונטיים, כולל מסמכים של המוסד לביטוח לאומי (במידה וישנם). במקרה של גילוי מחלות לב ו/או סרטן (במידה ונרכשה הרחבה זו): יש להעביר מסמכים רפואיים לגבי האבחנה.

הגשת תביעות ביטוח חיים - שלב ג'

עם קבלת המסמכים יבדוק מיישב התביעות את תביעתך ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.ilבדיקת זכאות לתשלום תביעות בגין מחלת התקף לב חריף