נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח אחריות מקצועית PI

 תביעות ביטוח מסחרי

ככל שהזירה העסקית והשווקים הופכים ליותר ויותר תחרותיים ודינאמיים, וככל שגוברת התלות במערכות טכנולוגיות שונות, כך עולה הסיכון לטעויות, רשלנות, כשלים ותופעות דומות שפוגעות בלקוחות וספקים. המשמעות היא הגדלה משמעותית של החשיפה לתביעות. במקביל גוברים הסיכונים לפגיעה בקניין רוחני ופגיעה במוניטין (דיבה והשמצה). לכן, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית היא צעד הכרחי בכל ארגון ועסק. 

ביטוח אחריות מקצועית - הכיסוי הביטוחי

  • כיסוי לתביעות של לקוחות וספקים בגין רשלנות, הפרת חובה ומצג שווא רשלני במסגרת השירות המקצועי
  • כיסוי לנזקים והוצאות משפטיות הכרוכים בפגיעה בקניין רוחני, דיבה והשמצה, ועוד.

AIG מציעה פוליסות ביטוח אחריות מקצועית ייעודיות המותאמות לצרכים הייחודיים של ארגונים וחברות בענפים שונים: מדיה ותקשורת, טכנולוגיה, הנדסה ועוד.

לצפייה בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית

ענפים מסויימים
מולטימדיה
מוסדות פיננסיים
טכנולוגיה