נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר - פוליסה משולבת לחברות טכנולוגיה

 תביעות ביטוח מסחרי

חברות טכנולוגיה פועלות בשווקים דינאמיים ותחרותיים במיוחד, תוך שהן מספקות פתרונות ומוצרים חדשניים ברמת מורכבות גבוהה. הן נדרשות לפעול מהר, להגיב בזריזות, ולעמוד בקצב חסר תקדים של התפתחויות, שינויים ודרישות.

מצב זה חושף את חברות ההיי-טק לסיכונים מיוחדים הדורשים הגנה מיוחדת ומשולבת - ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר.

הפוליסה המשולבת של AIG מעניקה מטריית הגנה לחברות הטכנולוגיה ומאפשרת להן לעמוד בקצב בראש שקט:

  • ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי לנזקים שנגרמו לצד שלישי - לקוח או ספק - כתוצאה מרשלנות, טעות או השמטה של החברה המבוטחת בעת אספקת שירותים מקצועיים.
  • ביטוח חבות מוצר - כיסוי לנזקי גוף (פגיעה פיסית) ולנזקים לרכוש של צד שלישי שמקורם במוצר אותו מספקת החברה המבוטחת.  

לצפייה בפוליסה