נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח סיכוני סייבר Cyber Edge

 תביעות ביטוח מסחרי

הנתונים העולמיים על אירועי ופשעי סייבר מדהימים ומספרם צומח בקצב מסחרר. כל ארגון חשוף לסיכונים הללו ובעלי העסק ומנהליו צריכים להיערך להתגוננות מפני סיכוני סייבר, הן באמצעות פתרונות הגנה טכנולוגיים והן ע"י רכישת  פתרונות ביטוחיים מתאימים. ביטוחי סייבר הפכו למרכיב הכרחי, אם לא מרכזי, בסל הביטוח העסקי.

מהם סיכוני סייבר?

משבר סייבר יכול להתחולל כתוצאה מתקלה, טעות אנוש או אירוע זדוני. האפקט הכלכלי של משבר סייבר עלול לכלול מספר סוגי נזק:

 • תשלום פיצוי ללקוחות (צד ג')
 • עלויות שחזור מידע ותיקון המערכות, כולל תשלומים למומחים ויועצים רלוונטיים
 • אובדן הכנסות - פגיעה מיידית בתפקוד העסקי, שיבוש מהלכי מכירה, עצירת פרויקטים, שיבוש הליכים חשבונאיים וכד'
 • קנסות - בגין הפרה של הוראות הדין השונות בנוגע להגנה על מידע.
 • הוצאות משפטיות
 • פגיעה במוניטין העסקי והמקצועי

הכיסוי המוצע במסגרת פוליסת AIG Cyber Edge

פוליסת ביטוח סייבר AIG Cyber Edge נותנת מענה למכלול הסיכונים, ביניהם  צוותי תגובה ראשוניים לטיפול המידי באירוע, תשלום בגין נזקים פיננסים ישירים, סיוע במזעור נזקים פוטנציאלים למוניטין של הארגון וכמובן הגנה מפני תביעות של צדדי ג'.    

 • תשלום נזקים לצד שלישי בגין אבדן מידע אישי, מידע תאגידי והפרת אבטחת מידע.
 • תשלום קנסות ברי ביטוח בעקבות הפרת הפרטיות ופגיעה בחופש המידע.
 • תשלום הוצאות מומחי סייבר ויועצי מדיה במקרה של משבר.
 • תשלום הוצאות דיווח ללקוחות במקרה של אירוע סייבר המחייב יידוע נשואי המידע
 • כיסוי לסחיטה - פיצוי בגין כספים ששלומו בעקבותסחיטה ונזקים הנלווים לה לרבות תשלום כופר, הוצאות מומחה והוצאות ניהול המשבר.
 • פגיעה ברשת/אבדן רווחים - תשלום אובדן רווחים בעקבות פגיעה מתמשכת ברשת כתוצאה ישירה מכשל באבטחת מידע.

ניתן להתאים את הפוליסה לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל ענף וכל עסק.

לצפייה בפוליסה