נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח חטיפה וכופר

 תביעות ביטוח מסחרי

הפוליסה מיועדת לחברות הפועלות בזירה בינלאומית ושולחות את עובדיהם ללקוחות וביצוע פרויקטים ברחבי העולם.

במקומות רבים בעולם, חשופים עובדי החברה לסיכון של חטיפה אשר לצידה דרישה לכופר, מעצר שווא וסחיטה.

לצפייה בפוליסה