נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח מעילות (Crime)

 תביעות ביטוח מסחרי

הביטוח מספק כיסוי למעילות והונאות הנגרמים ע"י עובדי החברה ו/או על ידי צד שלישי.

 לצפייה בפוליסה