נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח קרנות הון סיכון CV

 תביעות ביטוח מסחרי

פוליסת VC Protector מספקת ביטוח רחב לקרנות הון סיכון. הפוליסה כוללת: כיסוי דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח אחריות מקצועית לקרן, וכן כיסוי לנציגי הקרן המכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברות הפורטפוליו שלה.

 לצפייה בפוליסה