נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל

קרא את המידע הבא על מנת לדעת כיצד להפעיל את פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שברשותך.


אני זקוק לטיפול בבית חולים בחו"ל

במקרה של בעיה רפואית במהלך השהות בחו"ל, פוליסת הביטוח שלך תעזור לך להתמודד עם המצב. להלן שלבי הטיפול בתביעה מסוג זה:

אני זקוק לטיפול בבית חולים בחו"ל – שלב ראשון
אם במהלך שהותך בחו"ל הנך זקוק לטיפול רפואי מעבר לטיפול שיגרתי אצל רופא, בשל מחלה פתאומית או תאונה, פנה אל מוקד החירום IMA בטלפון הבא:

972-3-9191155 (יש לחייג + קידומת בינלאומית).

מוקד IMA, במידת הצורך, יפנה אותך למוסד רפואי מתאים, ובמקרה של אשפוז, יסדיר עבורך את התשלום. אם לא אושפזת, תידרש לשלם את חשבון הטיפול. עם שובך ארצה, תביעתך תיבדק ע"י מח' התביעות של AIG ישראל ותטופל בהתאם לתנאי הפוליסה.
הקפד לקבל מבית החולים:
 • דו"ח מיון.
 • מסמכי אשפוז הכוללים מסמך מהרופא המטפל, כולל אבחנה, סיבת הטיפול ותולדות האירוע.
 • קבלות מקוריות בגין תשלומים לבית החולים.
 • מרשמים מקוריים לתרופות.
 • קבלות מקוריות בגין רכישת תרופות על פי מרשם.

כיסוי הוצאות רפואיות – שלב שני
עם סיום הטיפול הרפואי או במהלכו פנה למחלקת התביעות של AIG ישראל בטלפון 03-9272400 בימים א'-ה', בין השעות 8:00 – 17:00.
לפני שאתה מתקשר, ודא כי מצויים בידך הפרטים הבאים:
 • תאריך האירוע.
 • תיאור נסיבות האירוע.
 • תיאור הפגיעה/המחלה.
 • תאריכי אשפוז (במקרה של אשפוז).

כיסוי הוצאות רפואיות – שלב שלישי

נציג התביעות יקבל את פנייתך, יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך. כמו כן, תתבקש להעביר את המסמכים הבאים:
 • שאלון תביעה מלא וחתום (מצורף מטה).
 • טופס ויתור על סודיות רפואית חתום (מצורף מטה).
 • העתק כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לאירוע (דיאגנוזה של רופא, גיליון חדר מיון, סיכומי אשפוז, תוצאות בדיקות וכד').
 • קבלות מקוריות בגין תשלום להוצאות הרפואיות.
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות ולסוג הפגיעה.

את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il


כיסוי הוצאות רפואיות – שלב אחרון

עם קבלת המסמכים יבדוק מיישב התביעות את תביעתך,ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

חשוב לדעת:

 • גם פינוי באמבולנס ממקום האירוע בחו"ל לבית חולים קרוב מכוסה במסגרת הפוליסה.
 • במקרה של אשפוז או טיפול חירום לשיניים – אין השתתפות עצמית.
 • ביטוח נסיעות לחו"ל אינו מכסה טיפול רפואי בגין החמרת מצב רפואי שקדם ליציאה מהארץ.
 • שים לב לסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה לטיפולים מלבד אשפוז וטיפול חירום לשיניים.


אבידה או גניבת מטען אישי

במקרה של אבידה או גניבת מטען אישי במהלך השהייה בחו"ל, הקפד להמציא ולשמור מסמכים רלוונטיים.

נציג התביעות יקבל את פנייתך, יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר את המשך התהליך. כמו כן תתבקש להעביר את המסמכים הבאים:

 • אם המטען אבד בהיותו תחת השגחה של מוביל אווירי או יבשתי- יש להמציא אישור מחברת התעופה אודות האירוע, כולל תשובה סופית מחברת התעופה הכוללת את סכום הפיצוי/ אי מתן פיצוי.
 • שאלון תביעה מלא וחתום (מצורף מטה).
 • אישור מקורי של המשטרה המקומית או אסמכתא מקורית מגורם רשמי כלשהו (תחנת רכבת, שדה תעופה וכדומה) במקום בו אירע האירוע ובסמוך למועד האירוע.
 • קבלות מקוריות ו/או תדפיסי אשראי של הפריטים הנתבעים (במידה ויש).
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות וסוג האירוע.

עם שובך לישראל, פנה למחלקת תביעות של AIG ישראל בטלפון 03-9272400 בימים א'-ה', בין השעות 8:00 – 17:00. לפני שאתה מתקשר, ודא כי מצויים בידך הפרטים הבאים:

 • תאריך האירוע.
 • תיאור נסיבות האירוע.

נציג התביעות יקבל את פנייתך, יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך. כמו כן תתבקש להעביר מסמכים אודות האירוע.
עם קבלת המסמכים יבדוק נציג התביעות את תביעתך ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.


חשוב לדעת:
אם מטענך אבד או נגנב בהיותו באחריות מוביל אווירי או יבשתי, עליך לפנות אל המוביל בדרישה לפיצוי. AIG ישראל תכסה את הנזק שמעבר לסכום שישולם על ידי המוביל.

אם אין בידך קבלות רכישה של הפריטים הנתבעים, שווי הפריטים יוערך על ידי AIG ישראל בניכוי בלאי שלא יפחת מ-35%.

אני זקוק לטיפול רופא בחו"ל

אם במהלך שהותך בחו"ל הנך זקוק לטיפול רפואי על ידי רופא בשל מחלה פתאומית או תאונה, פנה לרופא במקום שבו אתה נמצא. הקפד לקבל מהרופא:
 • מסמך מהרופא המטפל הכולל אבחנה, סיבת הטיפול ותולדות האירוע.
 • קבלות מקוריות בגין התשלום לרופא.
 • מרשמים מקוריים לתרופות.
 • קבלות מקוריות בגין רכישת תרופות על פי מרשם.