נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

תביעה עקב גניבת רכב

שלב ראשון
יש לפנות למשטרת ישראל על מנת להגיש תלונה.
פנה למוקד התביעות של AIG  בטלפון 03-9272400.  הטלפון עומד לרשותך בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00 וביום שישי בין השעות 8:00-12:00.

למקרים דחופים ועזרה בחירום תוכל לפנות למוקד שירותי זהב 24 שעות ביממה (למעט יום כיפור), בטלפון 1800-430-430.

לפני שאתה מתקשר, ודא כי מצויים בידך הפרטים הבאים:

 •  מספר פוליסה/ת"ז של בעל הרכב
 •  מספר הרישוי של הרכב
 •  פרטי משטרה במידה והייתה מעורבת - שם שוטר, תחנה, מס' תיק
 • טופס הודעה על גניבה

שלב שני

נציג תביעות יפתח דיווח, ויסביר לך את המשך התהליך. בהמשך, יצור איתך קשר מיישב התביעות אשר יטפל בתביעתך, וימסור את מספר הטלפון הישיר שלו. לאחר מספר ימים יגיע לביתך נציג מטעם החברה על מנת לברר את פרטי האירוע ולקבל את המסמכים הבאים:

 •   טופס הודעה חתום ע"י המבוטח.
 •   אישור משטרה.
 •   רישיון הרכב מקורי או 1010
 •   ייפוי כוח חתום ע"י בעלי הרכב, מצ"ב במסמכים מטה.
 •   טופס משרד הרישוי, חתום על ידי בעלי הרכב, מצ"ב במסמכים מטה.
 •   צילום ת.ז. של בעלי הרכב.
 •   מפתחות הרכב, מפתחות רזרביים ושלט האזעקה (2 זוגות מפתחות).
 •   אישור מחברות ביטוח לגבי העבר הביטוחי  ל 3 שנים אחרונות, על בעל הפוליסה הרשום בפוליסה.
 •   צילום המחאה של בעל הפוליסה או אישור מהבנק על "בעלות על חשבון" (לצורך העברה בנקאית)
 • טופס ויתור סודיות
 • מסמך פירוט מידי ומסמכים הדרושים מהתובע, גניבת רכב , מסמך מס' 4111
 • טופס ויתור על סודיות
 • טופס הודעה על גניבת רכב
     

  את המסמכים ניתן לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il
  ניידע אותך במידה ונזדקק למסמכים נוספים הדרושים לברור
  חבותנו
לתשומת ליבך- במידה ויש עיקול / שיעבוד על הרכב ו/או על הפוליסה יש להסיר את העיקול / שיעבוד

לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים, תיבדק תביעתך על ידי נציג התביעות.

בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואישור הנזק, ישולמו תגמולי ביטוח רכב תוך 20 ימים מקבלת כל המידע והמסמכים.

חשוב שתדע:

 •   הפיצוי משולם בהתאם לשווי הרכב ביום הגניבה על פי מחירון לוי יצחק ומצב הרכב, ובכפוף לתנאי הפוליסה.
 •   רכב חלופי - אם רכשת כיסוי לרכב חלופי במקרה של גניבה, תוכל לקבל רכב חלופי בהתאם לתנאי הפוליסה למשך 28 יום. לחילופין, תוכל לקבל פיצוי כספי בסך 1,500 ₪ אשר יתווסף לתגמולי הביטוח.
 •   אם הרכב נמצא, הודע על כך מייד לנציג התביעות. אם הרכב נמצא כשהוא ניזוק, AIG ישראל תכסה את נזקי התיקון בכפוף לתנאי הפוליסה – להסבר מלא פנה אל נציג התביעות.

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.