נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג
עזרה ושירות- רקע טופס צור קשר, הזן פרטיך ונחזור אליך בהקדם
מנעול אבטחה
AIG ישראל מתחייבת לשמירת פרטיות וסודיות המידע של לקוחותיה

קבלת בקשות למידע וביטול – חוזר "צירוף לביטוח"

העברת בקשות מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:

בקשות מידע הנדרשות לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף  8א. לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום לכתובת compare@aig.co.il


העברת בקשות לביטול פוליסה:

בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8 ו.  לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר באמצעות טופס הודעת ביטול מלא וחתום לכתובת service.doc@aig.co.il