נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

שאלות ותשובות כאשר נגרם נזק בעת מלחמה או פעולות איבה

פתח את כל השאלות שבהמשך פתח הכל
סגור את כל השאלות שבהמשך סגור הכל

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG ישראל") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית. שירותים מסויימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.


הרחב
האם יש כיסוי לרכב או לדירה עקב לנזקי מלחמה?
נזקי מלחמה ופעולות איבה אינם כלולים בפוליסות ביטוח לרכב  או דירה – לבחינת כיסוי הנזקים הנגרמים עקב מלחמה ופעולות איבה המכוסים על ידי המדינה, יש לפנות למס רכוש וקרן פיצויים.
הדפס תשובה לשאלה האם יש כיסוי לרכב או לדירה עקב לנזקי מלחמה?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה האם יש כיסוי לרכב או לדירה עקב לנזקי מלחמה?
חץ
סגור
הרחב
האם נזק למבנה כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה?

כן, מבנה הבית מבוטח אוטומטית על ידי המדינה ע"פ חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

הדפס תשובה לשאלה האם נזק למבנה כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה האם נזק למבנה כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה?
חץ
סגור
הרחב
האם נזק לתכולה שנגרם ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה ?

תכולת הבית מכוסה על ידי המדינה (באמצעות מס רכוש וקרן פיצויים) באופן חלקי, בהתאם להרכב המשפחה המתגוררת בבית. המדינה אינה מבטחת חפצי ערך כגון תכשיטים וחפצי אומנות.

הדפס תשובה לשאלה האם נזק לתכולה שנגרם ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה ?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה האם נזק לתכולה שנגרם ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה ?
חץ
סגור
הרחב
האם נזק שנגרם למטבח כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה?

כן, כל מה שמוגדר כצמודי מבנה כגון מטבח, רצפת פרקט וכדומה נחשבים כחלק בלתי נפרד מהמבנה ולכן נזק הנגרם להם כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה באמצעות מס רכוש.

הדפס תשובה לשאלה האם נזק שנגרם למטבח כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה האם נזק שנגרם למטבח כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה מכוסה על ידי המדינה?
חץ
סגור
הרחב
הרכב ניזוק מפגיעה של טיל, האם הנזק מכוסה על ידי חברת הביטוח שלי?

לא, כמו הדירה, כל נזק שנגרם לרכב הנובע ממלחמה או פעולות איבה, לא יכוסה על ידי חברת הביטוח ויכוסה בדרך כלל על ידי המדינה באמצעות מס רכוש.

הדפס תשובה לשאלה הרכב ניזוק מפגיעה של טיל, האם הנזק מכוסה על ידי חברת הביטוח שלי?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה הרכב ניזוק מפגיעה של טיל, האם הנזק מכוסה על ידי חברת הביטוח שלי?
חץ
סגור
הרחב
איך יוצרים קשר עם מס רכוש?

ניתן למצוא פרטים בנושא באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל או במשרדי מיסוי מקרקעין.

כמו כן ניתן לפנות למס רכוש באמצעים הבאים:

טלפון: *4954 או 1-2222-4954 או 02-5656400 שלוחה 5

פקס: 076-8090762

דואר אלקטרוני: MASMAK@TAXES.GOV.IL

הדפס תשובה לשאלה איך יוצרים קשר עם מס רכוש?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה איך יוצרים קשר עם מס רכוש?
חץ
סגור
הרחב
האם נזק לרכב כתוצאה מרעידת אדמה מכוסה במסגרת פוליסת הרכב?
פוליסת הרכב הבסיסית אינה כוללת כיסוי לנזק כתוצאה מרעידת אדמה, אבל לקוח יכול לרכוש כיסוי מהסוג הנ"ל בתוספת מחיר. על מנת לבדוק אם פוליסת הביטוח שלך כוללת כיסוי לנזק כתוצאה מרעידת אדמה, עיין בתנאי הפוליסה.
הדפס תשובה לשאלה האם נזק לרכב כתוצאה מרעידת אדמה מכוסה במסגרת פוליסת הרכב?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה האם נזק לרכב כתוצאה מרעידת אדמה מכוסה במסגרת פוליסת הרכב?
חץ
סגור
הרחב
שיש כיסוי לנזק לרכב כתוצאה מרעידת אדמה, האם ההשתתפות העצמית שונה?

לא, השתתפות העצמית זהה למצב שבו ארע נזק לרכב מסיבה אחרת, כפי שמצוין במפרט לפוליסה.

הדפס תשובה לשאלה שיש כיסוי לנזק לרכב כתוצאה מרעידת אדמה, האם ההשתתפות העצמית שונה?

מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה שיש כיסוי לנזק לרכב כתוצאה מרעידת אדמה, האם ההשתתפות העצמית שונה?

חץ
סגור
הרחב
האם נזק לדירה כתוצאה מרעידת אדמה מכוסה במסגרת פוליסת הדירה?

בפוליסת הדירה קיים כיסוי מלא לרעידת אדמה, אלא אם כן הלקוח בעת רכישת הביטוח ביקש להסיר את כיסוי רעידת אדמה לביטוח הדירה שלו (מבנה/תכולה).

הדפס תשובה לשאלה האם נזק לדירה כתוצאה מרעידת אדמה מכוסה במסגרת פוליסת הדירה?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה האם נזק לדירה כתוצאה מרעידת אדמה מכוסה במסגרת פוליסת הדירה?
חץ
סגור
הרחב
מהי ההשתתפות העצמית בדירה בעת רעידת אדמה?

השתתפות עצמית בדירה בעת רעידת אדמה נגזרת מסכום הביטוח שבו ביטח המבוטח את מבנה הבית ו/או תכולת ביתו. במרבית הפוליסות קיימת השתתפות עצמית בשיעור 10% מסכום הביטוח  ניתן לבחור בתוספת פרמיה השתתפות עצמית נמוכה יותר בשיעור 2% או 5%.

להלן דוגמה: לקוח ביטח את מבנה הדירה שלו בסכום של 500,000 ₪ ואת תכולת הדירה ב – 200,000 ₪, ורכש פוליסה בהשתתפות עצמית של 10% ברעידת אדמה למבנה ולתכולה.

כתוצאה מרעידת אדמה נגרם נזק מלא למבנה הדירה, ונזק של 50% לתכולת הדירה.

במקרה זה חברת הביטוח תשלם עבור המבנה 450,000 (סכום הביטוח בניכוי סכום ההשתתפות העצמית 50,000 ₪ שמהווים 10% מערך המבנה) ועבור התכולה 80,000 ₪ (50% מסכום הביטוח שהם 100,000 ₪ בניכוי סכום ההשתתפות העצמית 20,000 ₪ שמהווים 10% מערך התכולה).

הדפס תשובה לשאלה מהי ההשתתפות העצמית בדירה בעת רעידת אדמה?
מדפסת
הדפסה
סגור תשובה לשאלה מהי ההשתתפות העצמית בדירה בעת רעידת אדמה?
חץ
סגור