נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

אודות AIG

AIG  ישראל חברה לביטוח בע"מ עוסקת בביטוח ישיר במגוון סוגי ביטוח כולל ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח משכנתא, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח מסחרי, ביטוח נסיעות ועוד.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ החלה לפעול בישראל במאי 97' תחת בעלות משותפת של עורק ושל קונצרן AIG העולמית, בחודש ינואר 2013 התקשרה קונצרן AIG בהסכם עם "עורק" לרכישת מלוא החזקותיה בחברה, במאי 2013 הושלמה העברת המניות. לחברה רישיונות לעסוק בענפי ביטוח כללי וחיים. פירוט הענפים הם כדלהלן:- ענפי פרט (רכב רכוש, רכב חובה ודירות), ביטוחי בריאות ותאונות אישיות, ענפי ביטוח מסחרי (ביטוח מקיף לבתי עסק, ביטוח אובדן רכוש, ביטוח הנדסי, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח אחריות לצד שלישי (הכולל ביטוח אחריות מקצועית וביטוח נושאי משרה ודירקטורים), ביטוח אחריות המוצר וביטוח חיים.

AIG היא קבוצת ביטוח בינלאומית, שבסיסה בארה"ב. הקבוצה היא החתמת הגדולה ביותר בביטוח המסחרי והתעשייתי בארצות הברית. החברות הנכללות בה מטפלות בביטוח רכוש, ביטוח תאונות, ביטוח ימי, ביטוח חיים וביטוח פיננסי בלמעלה מ- 100 מדינות. בנוסף, עוסקת במגוון רחב מאד של שירותים פיננסיים ובעסקי ניהול השקעות.