ביטוח תאונות אישיות +AIG Recover

תוכנית ביטוח מיוחדת לעובדי ארגונים שבהסדר עם AIG, המספקת כיסוי מקיף 24/7 בישראל ובחו"ל

  • כיסוי רחב במחירים מיוחדים
  • אשפוז, ניתוח אורתופדי ומצב סיעודי
  • נכות צמיתה חלקית או מלאה כתוצאה מתאונה

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה