*כפוף לתנאי החברה והפוליסה. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.

 

 

הורדת מסמכים