דירקטוריון וחברי ועדות

להלן פרטי חברי הדירקטוריון והוועדות בחברת AIG ישראל:
דירקטוריון החברה 
הדירקטוריון מתכנס לפחות 8 פעמים בשנה
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים פרטים נוספים
Levin Edward 13/03/1961 ארה"ב לונדון, אנגליה יו"ר הדירקטוריון
 Minnich  Neil  25/12/1960  ארה"ב מיאמי, ארה"ב
Lillelund Thomas 13/06/1972 דנית לוקסימבורג
Nard Roberto 03/09/1962 איטלקית בריטניה
נחמיאס אריה 03/08/1952  ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  דירקטור חיצוני
פולק ז'ול 08/07/1946 ישראלית עמוס 6  רמת גן דירקטור חיצוני
הנגבי דורית 07/06/1959  ישראלית בן גוריון 14ב' כפר סבא  דירקטורית חיצונית

 

ועדת ביקורת:

הועדה מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה

שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים פרטים נוספים
פולק ז'ול 08/07/1946 ישראלית עמוס 6  רמת גן יו"ר הועדה ודירקטור חיצוני
נחמיאס אריה 03/08/1952  ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  דירקטור חיצוני
 הנגבי דורית 07/06/1959  ישראלית בן גוריון 14ב' כפר סבא  דירקטורית חיצונית

 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה 

הועדה מתכנסת אחת לחודש

שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים פרטים נוספים
Guillermo Donadini 13/05/1966 איטלקית בריטניה יו"ר הועדה
Payne Andrew 25/10/1966 בריטית בריטניה
Bengtsson Ola 10/02/1974 שוודית בריטניה
נחמיאס אריה 03/08/1952 ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין דירקטור חיצוני
פולק ז'ול 08/07/1946 ישראלית עמוס 6  רמת גן דירקטור חיצוני