ביטוח חיים (ריסק) ב-AIG

כיסוי המעניק ביטחון כלכלי למשפחת המבוטח במקרה של אובדן חיים

  • הגנה כלכלית למשפחה למקרים של מוות או נכות
  • 50% פיצוי מיידי במקרה של גילוי מחלה סופנית
  • מקום ראשון בטיפול בלקוחות ע"פ מדד השירות של משרד האוצר לשנת 2022

טפסים, מסמכים ופוליסות

שאלות ותשובות

הכיסוי הבסיסי הוא למקרה מוות, אך ניתן לכלול בפוליסה גם כיסוי למקרה נכות מוחלטת וצמיתה - החל מ-75% נכות הגורמת לאובדן כושר עבודה.

סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח ויכול להשתנות מעת לעת עפ"י דרישת המבוטח.

ב-AIG ניתן לרכוש הרחבות 'כפל תאונה' למקרי נכות ו/או מוות המעניקות פיצוי נוסף.

קיימים שני מסלולים לבחירה:
- מסלול Life - תשלום חד פעמי כנקוב בפוליסה.
- מסלול Family - תשלומים חודשיים לתקופה הנקובה בפוליסה.

יכולות להיות לך פוליסות ביטוח חיים ככל שתחפוץ, ללא תלות זו בזו.

תוכניות פנסיה כגון קרן פנסיה וביטוח מנהלים עשויות לכלול רכיב ביטוח חיים.
סכומי הביטוח בתוכניות אלו תלויים בגובה ההכנסה וכפופים לתקרות והגבלות שונות.

בביטוח חיים פרטי המבוטח קובע את סכום הביטוח.
מובן כי קיומן של תוכניות פנסיה עשוי להשפיע על גובה הכיסוי שתקבע בפוליסה הפרטית.

ביטוח חיים למשכנתא מגן על הבנק המלווה והוא המוטב בפוליסה.
על מנת להבטיח פיצוי כספי למשפחה יש לרכוש ביטוח חיים בו בני המשפחה הם המוטבים.

הורדת מסמכים