ביטוח לגילוי מחלות קשות Extra Care

פיצוי כספי ותגמולים חודשיים למשך שנה! בעת גילוי מחלה קשה, המאפשרים הערכות כלכלית של המבוטח ומשפחתו לטיפול והחלמה

  • כיסוי ל-45 מחלות. לילדים- 48
  • רק ב-AIG - כיסוי של 2000 ש"ח בכל חודש למשך שנה, בנוסף לפיצוי החד פעמי
  • ניתן לצרף תינוק מגיל 0

* מקורות רשימת המחלות: חוזר עריכת תוכנית לביטוח מחלות קשות 2015-1-17. 

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים