ביטוח רכב

ברכישה במוקד  וon line :

רוכשים ביטוח רכב מקיף ומקבלים הנחה שנתית בפרמיה בסך 1,000 ₪

מפרמיה בגובה 3,000 ₪ בביטוח המקיף .

נדרש עבר ביטוחי מוכח מהשלוש שנים האחרונות ללא עבר תביעות .

מותנה ברכישת ביטוח רכב מקיף וחובה.

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

בתוקף עד 3.1.2019

ביטוח דירה

ברכישת on line:

רוכשים ביטוח דירה, מבנה ותכולה – ונהנים מחודשיים הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח דירה, מבנה בלבד – ונהנים מ-10% הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח דירה, תכולה בלבד – ונהנים מ-10% הנחה בביטוח שנתי

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

ברכישה במוקד:

רוכשים ביטוח מבנה ותכולה בבית פרטי, ונהנים מחודשיים הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח מבנה ותכולה בדירה בית משותף, ונהנים מחודש הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח מבנה, ונהנים מחודש הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח תכולה, ונהנים מחודש הנחה בביטוח שנתי

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

מועדון ביחד בשבילך:

המבצע מפורסם באתר ביחד בשבילך

מותנה ברכישת מקיף + ביטוח חובה

מחויב בהצגת כרטיס מועדון ביחד בשבילך בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

מועדון בהצדעה:

ביטוח רכב:

המבצע מפורסם באתר בהצדעה

מותנה ברכישת מקיף + ביטוח חובה

מחויב בהצגת כרטיס מועדון בהצדעה בשבילך בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

ביטוח דירה:

המבצע מפורסם באתר בהצדעה

מחויב בהצגת כרטיס מועדון בהצדעה בשבילך בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

מועדון טוב:

ביטוח רכב:

המבצע מפורסם באתר "מועדון טוב"

מותנה ברכישת מקיף + ביטוח חובה

מחויב בהצגת כרטיס מועדון טוב בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

ביטוח דירה:

המבצע מפורסם באתר "מועדון טוב"

מחויב בהצגת כרטיס מועדון טוב בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

כל המבצעים כפופים לתנאי החברה, הפוליסה ומדיניות החיתום

תוקף כל המבצעים : עד 31.12.2018