ביטוח רכב

ברכישה במוקד  ו on line :

רוכשים ביטוח רכב מקיף ומקבלים הנחה שנתית בפרמיה בסך 1,000 ₪

מפרמיה בגובה 3,000 ₪ בביטוח המקיף .

נדרש עבר ביטוחי מוכח מהשלוש שנים האחרונות ללא עבר תביעות .

רכבים חדשים משנתונים 2018-2019 מקבלים 5% נוספים וכיסוי VIP  ללא תשלום.

מותנה ברכישת ביטוח רכב מקיף וחובה.

כיסוי VIP  מותנה ברכישת כיסוי גרירה.

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

ביטוח רכב low cost :

המחירים המפורסמים במסלול ה "low cost  " להמחשה בלבד.  המחירים ומפרט הכיסויים בפועל מפורטים בהצעת המחיר האישית המבוססת על הפרמטרים הייחודיים של הרכב המבוטח (שנתון, יצרן וכד') ולנתונים אישיים של הנוהגים ברכב (גיל, ותק, היסטוריית נהיגה וכד') עבור לקוח חדש שמצטרף Online. לאורך כל חיי הפוליסה ניתן להוסיף כיסויים נוספים.

הסבר לכיסויים עצמם ניתן באתר האינטרנט של החברה.

הכל בהתאם לתנאי הפוליסה ומדיניות החיתום של החברה.

 

ביטוח דירה

ברכישת on line:

רוכשים ביטוח דירה, מבנה ותכולה – ונהנים מחודשיים הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח דירה, מבנה בלבד – ונהנים מ-10% הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח דירה, תכולה בלבד – ונהנים מ-10% הנחה בביטוח שנתי

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

ברכישה במוקד:

רוכשים ביטוח מבנה ותכולה בבית פרטי, ונהנים מחודשיים הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח מבנה ותכולה בדירה בית משותף, ונהנים מחודש הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח מבנה, ונהנים מחודש הנחה בביטוח שנתי

רוכשים ביטוח תכולה, ונהנים מחודש הנחה בביטוח שנתי

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

מועדון ביחד בשבילך:

המבצע מפורסם באתר ביחד בשבילך

מותנה ברכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה

מחויב בהצגת מועדון ביחד בשבילך בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

מועדון בהצדעה:

ביטוח רכב:

המבצע מפורסם באתר בהצדעה

מותנה ברכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה

מחויב בהצגת מועדון בהצדעה בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

ביטוח דירה:

המבצע מפורסם באתר בהצדעה

מחויב בהצגת מועדון בהצדעה בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

מועדון טוב:

ביטוח רכב:

המבצע מפורסם באתר "מועדון טוב"

מותנה ברכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה

מחויב בהצגת מועדון טוב בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

 

ביטוח דירה:

המבצע מפורסם באתר "מועדון טוב"

מחויב בהצגת מועדון טוב בתוקף

למצטרפים חדשים

אין כפל מבצעים

כל המבצעים כפופים לתנאי החברה, הפוליסה ומדיניות החיתום

 

תוקף כל המבצעים : עד 28.2.19