מדיניות תגמול של AIG

להלן מדיניות התגמול של החברה מינואר 2019:

מדיניות תגמול בכירים- ינואר 2019