מדיניות תגמול של AIG

להלן מדיניות התגמול של החברה מנובמבר 2016:

מדיניות-תגמול—נובמבר-2016