הגשת תביעת ביטוח משכנתא – המדריך השלם

מה להכין וכיצד לפעול לקראת הגשת תביעות ביטוח חיים למשכנתא בחברת הביטוח AIG?

לפני הגשת תביעה ולפני פנייה למוקד השירות, יש לעיין בהנחיות המתאימות למקרה התביעה שלכם.
לאחר שקראתם והכנתם את כל הדרוש להגשה ולפתיחת תיק תביעה, פנו למחלקת השירות.

מחלקת השירות של AIG
טלפון: 03-9272300 שלוחה 2
בימים א'-ה' בשעות 08:00-16:00
מייל לפניות ולקבלת מידע: claims@aig.co.il

לשליחת מסמכים וקבלת מידע באמצעות ווטסאפ (לאחר פתיחת תביעה)- 052-8880337

תיבת מסמכים אלקטרונית – להעברת מסמכים בעת הצורך
דוא"ל: claims.doc@aig.co.il

מידע לכלל המבוטחים
הקובץ והטבלה מציגים את הדרך בה אנו פועלים במקרים של הגשת תביעה – בכפוף לחוק, דרישות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, תנאי הפוליסה וערכי השירות שלנו.

תהליך התביעה

הנחיות להגשת תביעת ביטוח חיים למשכנתא

 1. יש להכין:
  • מספר ת"ז של המבוטח
  • תיאור נסיבות האירוע
 2. לפנות למחלקת השירות של AIG אשר יעבירו את הדיווח למחלקת התביעות
  נציג התביעות יצור קשר טלפוני לצורך פתיחת תביעה וקבלת פרטי האירוע, יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.
 3. עם פתיחת התביעה ישלח מכתב השלמת מסמכים בו מפורטים המסמכים הדרושים לצורך ברור וטיפול בתביעה. פרטי המיישב האישי יצוינו במכתב וכן פרטי ההתקשרות עימו.
 4. את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il ולציין מספר תביעה
 5. לאחר קבלת המסמכים, יבדוק מיישב התביעות את פרטי התביעה ואת הזכאות לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

חשוב לדעת
בפוליסת חיים להגנת הלוואות ומשכנתאות, תתבקש להעביר את נתוני סילוק ההלוואה מהבנק הרלוונטי.

השלמת מסמכים לתביעה

מסמכים להגשת תביעה בגין כיסוי אובדן חיים

 • עותק של כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע
 • תדפיס "סיכום מידע רפואי" מרופא המשפחה
 • תעודת פטירה
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה הביטוחי, כגון אישור משטרה או דו"ח נתיחה לאחר המוות (אם רלוונטי)
 • מכתב רפואי מרופא מומחה המפרט את "תולדות המחלה" (במידה והמוות כתוצאה ממחלה)
 • טופס ויתור על סודיות יורשים
 • צו ירושה או צוואה כולל צו קיום צוואה

מסמכים להגשת תביעה בגין כיסוי נכות מוחלטת – במקרה של נכות מוחלטת וצמיתה בשיעור של לפחות 75% ואובדן כושר עבודה מלא ולצמיתות (במידה ונרכשה הרחבה)

 • מסמכים רפואיים רלוונטיים
 • מכתב רפואי מרופא מומחה המפרט את "תולדות המחלה" (במידה והנכות כתוצאה ממחלה)
 • מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי לרבות פרוטוקולים (במידה והוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי)
 • חוות דעת מומחה (ככל שקיימת כזו)
 • תדפיס "סיכום מידע רפואי" מרופא המשפחה
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה
 • טופס ויתור על סודיות

מסמכים להגשת תביעה בגין כיסוי מחלות קשות – במקרה של גילוי מחלת לב ו/או סרטן (במידה ונרכשה הרחבה)

מסמכים להגשת תביעה בגין כיסוי נכות מתאונה  – (במידה ונרכשה הרחבה)

 • מסמכים רפואיים מיום האירוע
 • תדפיס "סיכום מידע רפואי" מרופא המשפחה
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה (כגון: אישור משטרה)
 • חוות דעת מומחה (ככל שקיימת כזו)
 • טופס ויתור על סודיות

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים