ביטוח קרנות הון סיכון CV

הגנה למנהלים בקרנות הון סיכון הפועלים בסביבה דינאמית ותחרותית וחשופים לתביעות אישיות

  • כיסוי רחב לתביעות אישיות
  • הגנה לקרן ולנושאי משרה
  • התאמה לסיכוני ענף הון סיכון

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • כיסוי דירקטורים ונושאי משרה
  • ביטוח אחריות מקצועית לקרן
  • כיסוי לנציגי הקרן המכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברות הפורטפוליו

עיקרי התנאים למבוטח

  • ניתן להתאים את הפוליסה לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל ענף וכל עסק
הורדת מסמכים