מדריך לשירות תביעות: ביטוח מסחרי

מה להכין וכיצד לפעול לקראת הגשת תביעות ביטוח מסחרי בחברת הביטוח AIG

לפני הגשת תביעה ולפני פנייה ל AIG, יש לעיין בהנחיות המתאימות למקרה התביעה שלכם.
לאחר שקראתם והכנתם את כל הדרוש להגשה ולפתיחת תיק תביעה, פנו אל מחלקת תביעות ביטוח מסחרי.

סוגי תביעות ביטוח מסחרי בהם מטפלת המחלקה

 • תביעות עסקים גדולים וקטנים: נזקי מים, נזקי אש, ציוד אלקטרוני, כספים בהעברה, רכוש בהעברה, פריצה/גניבה/שוד, שבר מכני, נזקי טבע וכד'.
 • תביעות ביטוחי חבויות: צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית, חבות מוצר וכד'.
 • תביעות ביטוחים פיננסיים.
 • תביעות ביטוחים ימיים.
 • תביעות סייבר.

תהליך התביעה

מידע והנחיות בנושא תביעה ללקוחות ביטוח מסחרי של AIG
ובנושא תביעה כלפי לקוח ביטוח מסחרי של AIG

 1. יש לפנות לסוכן הביטוח שלך, למלא טופס הודעה ולקבל מהסוכן הנחיות להמשך הטיפול.
 2. אם לא קיים סוכן ביטוח יש למלא טופס תביעה מתאים.
 3. לשלוח את הטופס למייל aigisrclaims@aig.com
  או לכתובת: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת תביעות ביטוח מסחרי, רח' הסיבים 25, פתח תקווה 4959383.
 4. תוך מספר ימים ישלח מכתב המאשר קבלת הטופס.
 5. במקביל תפעל AIG לבדיקת החבות, הנזק וכן הכיסוי הביטוחי של החברה.
 6. המשך הטיפול תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה.
 7. יתכן וחברת AIG תמנה חוקר/שמאי לבדיקת נסיבות המקרה והנזק.
 8. לאחר השלמת הבדיקות המתחייבות, תעדכן AIG את החברה המבוטחת בשאלת החבות, הנזק והכיסוי הביטוחי.

טפסים ומסמכים:

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים