האדר אודות AIG

מבנה אחזקות (כולל בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה)