מבנה אחזקות (כולל בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה)

American International group, inc (USA), 100%,AIG property casualty international, llc (usa) 100%, AIG property casualty, inc (USA), 100% AIG international holdings GmbH (sz), 100% AIG holdings Europe limited (UK), 100% AIG Israel, insurance company limited (israel)