איתור כספים בחשבונות עמיתים לא פעילים ו/או בחשבונות עמיתים שנפטרו

מסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני, הקים אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים.

AIG אינה מנהלת חסכונות פנסיוניים, קרנות פנסיה או תכניות ביטוח חיים משולבות חיסכון.

מבוטחי AIG המופיעים בממשק הינם מבוטחים בביטוח למקרה מוות, היינו – במות המבוטח חו"ח ובכפוף לתנאי הפוליסה, יוכלו שאריו לקבל את סכום הביטוח.

מידע על הליך בדיקת הזכאות של שאירים ומוטבים בחשבון של עמית או מבוטח שנפטר ניתן לקבל במייל service@aig.co.il.

אפשרות הסרה ממשק אינטרנטי:

מבוטח המבקש להסיר מהממשק מידע אודותיו מתבקש לשלוח בקשה בכתב באמצעות טופס שירות הלקוחות

הורדת מסמכים