ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר

מטריית הגנה לחברות טכנולוגיה הנדרשות לעמוד בקצב חסר תקדים של התפתחויות, שינויים ודרישות

  • פוליסה משולבת: אחריות מקצועית וחבות מוצר
  • התאמה מירבית לסיכונים של חברות היי-טק
  • כיסוי ביטוחי מקיף לנזקים שנגרמו לצד שלישי

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי לנזקים שנגרמו לצד שלישי - לקוח או ספק - כתוצאה מרשלנות, טעות או השמטה של החברה המבוטחת בעת אספקת שירותים מקצועיים
  • ביטוח חבות מוצר - כיסוי לנזקי גוף (פגיעה פיסית) ולנזקים לרכוש של צד שלישי שמקורם במוצר אותו מספקת החברה המבוטחת

עיקרי התנאים למבוטח

  • הגנה מיוחדת ומשולבת לנזקי צד שלישי
הורדת מסמכים