ביטוחי רכוש – מבנה, ציוד, כספים

סל כיסויים בסיסיים להגנה על נכסים עסקיים מפני מגוון סיכונים אפשריים

 • כיסוי נרחב
 • פוליסה גמישה
 • כולל אובדן רווחים

פירוט הכיסויים בפוליסה

 • נזקי אש
 • אובדן רווחים - כולל כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע
 • כספים
 • סחורה בהעברה
 • ציוד אלקטרוני
 • שבר מכני
 • ועוד

עיקרי התנאים למבוטח

 • ניתן לרכוש כל כיסוי בנפרד