הגשת תביעת ביטוח רכב – המדריך השלם

מה להכין וכיצד לפעול לקראת הגשת תביעות ביטוח רכב בחברת הביטוח AIG

לצורך פתיחת תביעת רכב, יש לפנות למוקד שירות תביעות:

מוקד שירות תביעות של מבוטחי AIG
טלפון: 03-9272400
בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00

מייל לפניות ולקבלת מידע: claims@aig.co.il


מוקד שירות תביעות לסוכני רכב צד ג'
טלפון: 03-9272400
בימים ב'-ה' בין השעות 15:00 – 08:30

מייל לפניות ולקבלת מידע: claims.agent@aig.co.il


תיבת מסמכים אלקטרונית – להעברת מסמכים בעת הצורך
דוא"ל: claims.doc@aig.co.il

מידע לכלל המבוטחים
הקובץ והטבלה מציגים את הדרך בה אנו פועלים במקרים של הגשת תביעה – בכפוף לחוק, דרישות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, תנאי הפוליסה וערכי השירות שלנו.

תביעות ביטוח רכב - מוסך הסדר

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים