מה עושים במקרה של תאונת דרכים?

הסבר על האפשרויות לטיפול בנזקים (סעיף 6)

דרישה בשם (אי הפעלת פוליסה)

במקרים בהם (בהתאם לנסיבות האירוע) המבוטח אינו אשם בתאונה, ניתן לא להפעיל את פוליסת הביטוח ולפנות בדרישה לחברת הביטוח של הנהג האשם לכיסוי הנזקים.
כדי לבחור באפשרות זו, על הפוליסה לכלול כיסוי "סיוע בתביעות" והמבוטח נדרש להשאיר תשלום דחוי במוסך בגין התיקון.
במידה ולא קיימים פרטי צד ג' לא ניתן לבצע אפשרות זו.

AIG ישראל תעמיד לרשות המבוטח נציג אשר יסייע בדרישת נזקים ויפנה בשמו לבעל הרכב ו/או לחברת הביטוח שלו. יחד עם זאת, AIG אינה יכולה להתחייב לגבי תוצאות הפנייה. אחריות זו חלה על הנהג האשם ועל מבטחיו ובכפוף לשיתוף פעולה מצדו.

בבחירה באפשרות זו, לא תירשם תביעה בהיסטוריית התביעות, ולא תיפגע ההנחה להיעדר תביעות עם חידוש הפוליסה ב-AIG, בשל תביעה זו.

במידה וברשותך ביטוח מקיף, בכל שלב ניתן לחזור מן ההחלטה שלא להפעיל את הפוליסה, ולהפעילה ללא כל חיוב כספי מצד המבוטח , למעט השתתפות עצמית ודמי כינון בהתאם.

במידה ואין ברשות המבוטח פוליסת ביטוח מקיף (פוליסת ביטוח צד ג' בלבד) או שאינו מעוניין להפעיל את פוליסת המקיף, ניתן לפנות לנציג מוקד תביעות לצורך קבלת מידע בגין הליכים משפטיים כנגד צד ג'.

הפעלת פוליסה

במקרים בהם ברשות המבוטח פוליסת ביטוח מקיף לרכב – במידה והאחריות לתאונה חלה על המבוטח או שברצון המבוטח להפעיל את פוליסת הביטוח לצורך תיקון הנזק, ניתן להפעיל את הפוליסה ולתקן את הרכב.

לאחר הדיווח על התאונה יש למבוטח 2 אפשרויות לתיקון הרכב:

  1. תיקון במוסך הסדר – כניסה לאחד ממוסכי ההסדר של AIG, קבלת רכב חלופי למשך התיקון (בכפוף לתנאי הפוליסה) ותשלום של השתתפות עצמית בלבד בסיום התיקון.
  2. תיקון במוסך שאינו בהסדר- יש לשלם את עלות התיקון ולהעביר את החשבוניות לשמאי. AIGתשלם את הנזק בניכוי השתתפות העצמית הגבוהה ודמי כינון, תוך 10 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים כולל דוח השמאי.

שמאי מרשימת שמאי החוץ יישלח למוסך על מנת לבצע הערכת נזק לרכב ובדיקת מיגונים – רשימת שמאי החוץ.

במידה והמבוטח בחר שמאי שאינו מרשימת שמאי החוץ (שמאי אחר), נדרש מתן אפשרות לשמאי מטעמנו לבדוק את הרכב טרם תיקונו. הערכתו של השמאי האחר לא תהא השומה הקובעת.

במידה וברשות המבוטח פוליסת ביטוח צד ג' בלבד –  AIG תכסה את נזקי צד ג' בסכום שמעבר לסכום השתתפות העצמית המופיע במפרט.
במידה וקיים ברשותך כיסוי ל"ביטול השתתפות עצמית" AIG תישא אף בסכום ההשתתפות העצמית.

הפעלת פוליסה ותביעת הפסדים

אפשרות המשלבת את שתי האפשרויות הקודמות – הפעלת פוליסת ביטוח מקיף, וכמו-כן תביעת נזקים נוספים (כגון ההשתתפות העצמית) – במקרים בהם המבוטח אינו אשם בתאונה – מהנהג האשם וחברת הביטוח שלו (תביעת הפסדים).

אם הרכב נפגע בתאונה באשמת צד ג', והמבוטח בחר להפעיל את פוליסת הביטוח המקיף – לאחר ביצוע האפשרות של הפעלת הפוליסה, AIG תפנה לנהג האשם בתאונה ו/או לחברת הביטוח שלו לצורך קבלת החזר בגין התגמולים ששולמו על ידה, וקבלת החזר בגין ההשתתפות העצמית אשר שולמה על ידי המבוטח, אך אינה יכולה להתחייב לגבי תוצאות הפניה או תוצאות ההליך המשפטי אם יהיה.

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
הורדת מסמכים