הגשת תביעת ביטוח דירה – המדריך השלם

מה להכין וכיצד לפעול לקראת הגשת תביעות ביטוח דירה בחברת הביטוח AIG

לפני הגשת תביעה ולפני פנייה למוקד שירות תביעות, יש לעיין בהנחיות המתאימות למקרה התביעה שלכם.
לאחר שקראתם והכנתם את כל הדרוש להגשה ולפתיחת תיק תביעה, פנו למוקד התביעות.
במקרי חירום, מעבר לשעות הפעילות, ניתן לפנות למוקד שירות זהב.

מוקד התביעות: 03-9272400

טופס הודעה על מקרה ביטוח במסגרת ביטוח דירה

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

שעות פעילות המוקד הטלפוני ותיבות מייל למידע ומסמכים
בימים א'-ה' בשעות 08:00 - 16:00

לפתיחת תביעה אונליין

מייל לפניות ולקבלת מידע: claims@aig.co.il
להעברת מסמכים בעת הצורך: claims.doc@aig.co.il

לשליחת מסמכים וקבלת מידע באמצעות ווטסאפ (לאחר פתיחת תביעה) - 052-8880337

לשליחת מסמכים בלבד באמצעות SMS (לאחר פתיחת תביעה) - 052-6289797

מוקד שירות זהב
למקרים דחופים ועזרה במקרה חירום - מעבר לשעות הפעילות של מוקד התביעות
טלפון: 1-800-430-430
24 שעות ביממה, למעט יום כיפור

כללים לבירור ויישוב תביעות
הקובץ והטבלה מציגים את הדרך בה אנו פועלים במקרים של הגשת תביעה - בכפוף לחוק, דרישות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, תנאי הפוליסה וערכי השירות שלנו.

כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - בתוקף מ-3.7.2022
מערכת לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור, בתוקף מ-1.6.2011 עד 2.7.2022
מועדים לברור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור

הורדת מסמכים