תביעה לביטוח במקרה של אבדן ארנק

הנחיות להגשת תביעה במקרה של אובדן ארנק (בכפוף לרכישת הכיסוי)

 1. יש להכין:
  • מספר ת"ז של בעל הפוליסה/מספר הפוליסה
  • כתובת הדירה המבוטחת
  • תאריך ושעת הנזק
  • תיאור האירוע

 

 1. לפנות למוקד התביעות של AIG.
  נציג התביעות יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.

 

 1. יש להעביר לחברה אסמכתאות/ תימוכין בגין הוצאות החלפה עבור הארנק שאבד או נגנב וכן עבור המסמכים האישיים וכרטיסי התשלום שהיו בארנק.

 

 1. לאחר קבלת מלוא המידע והמסמכים הדרושים, תיבדק התביעה על ידי מיישב התביעה.
  תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מקבלת כל התיעוד הנדרש ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואישור הנזק.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים