בדיקת פוליסת רכוש פעילה (מקיף / צד שלישי)

על מנת לקבל מידע זה יש להזין את מספר הרישוי ואת תאריך האירוע. המידע שיוצג מתייחס לרכב פרטי בלבד.

 • באפשרותך לבדוק את זכאותך לתיקון הרכב באחד ממוסכי ההסדר של חברתנו.
 • באפשרותך לבצע בדיקה האם בתאריך נקוב היתה קיימת פוליסת ביטוח רכוש (מקיף / צד שלישי) בחברתנו.
 • לתשומת ליבך, במקרים בהם הפוליסה בוטלה, הוקפאה או שלא בוצע שינוי רכב, הנתונים המתקבלים אינם עדכניים ובכל מקרה שכזה יש לפנות למייל claims.agent@aig.co.il.

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו במייל: claims.agent@aig.co.il

באפשרותך לתקן את רכבך באחד ממוסכי ההסדר של חברתנו ללא צורך בהגשת דרישה לפיצוי.

יתרונות:
 • אין צורך בהגשת תביעה – מסלול "תקן וסע"
 • תיקון הרכב במוסכי הסדר
 • אחריות של מוסך ההסדר על התיקון לתקופה של 24 חודשים
 • ללא תשלום השתתפות עצמית וללא צורך במתן המחאת בטחון על עלות התיקון
 • קבלת רכב חלופי מהמוסך לימי התיקון – "מפתח תמורת מפתח"
 • מוסכים בפריסה ארצית

מה עליך לעשות?
 1. לפנות ולדווח לחברת הביטוח שלך לצורך קבלת אישור כי לא הוגשה תביעה לחברת הביטוח שלך בגין האירוע ("אישור אי הגשה") ולהעביר את האישור הנ"ל ישירות למוסך ההסדר שיבחר על ידך.
 2. לבחור מוסך ושמאי רכב בהתאם לרשימת מוסכי ההסדר ורשימת השמאים שיוצגו להלן. לאחר בחירתך, תעביר החברה טופס הפנייה למוסך ולשמאי שבחרת.
 3. לתאם הגעה עם המוסך והשמאי שבחרת לבדיקת הרכב.

ומה לגבי ירידת ערך?

ירידת ערך נקבעת בהתאם לחוות דעתו של שמאי הרכב שיבחר על ידך.
ככל שנקבעה ירידת ערך על ישי השמאי הנבחר, יש להעביר לחברתנו מסמכים תומכים בהתאם למכתב הדרישה אשר ישלח מטעמנו. את המסמכים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל claims.doc@aig.co.il בצירוף מספר התביעה בחברתנו שמספרה: [ClaimNumber].

*בכפוף לתנאי החברה ולתנאי ההסכם של החברה עם מוסך ההסדר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל אפשרות זו בכל עת.

לשליחה חוזרת של פרטי התקשרות עם המוסך והשמאי לחץ כאן.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל settlement@aig.co.il

בחירת מוסך
* מספר הנייד ישמש רק לשליחת פרטי הספק
בחירת שמאי
* מספר הנייד ישמש רק לשליחת פרטי הספק
הורדת מסמכים