בדיקת פוליסת רכוש פעילה (מקיף / צד שלישי)

באפשרותך לבצע בדיקה האם בתאריך נקוב היתה קיימת פוליסת ביטוח רכב רכוש (מקיף / צד שלישי) בחברתנו.

על מנת לקבל מידע זה יש להזין את מספר הרישוי ואת תאריך האירוע. המידע שיוצג מתייחס לרכב פרטי בלבד. *קיום פוליסה פעילה אינה מהווה אישור לכיסוי האירוע.*שימו לב, במקרים בהם הפוליסה בוטלה, הוקפאה או בוצע שינוי רכב, הנתונים המתקבלים אינם עדכניים ובכל מקרה שכזה יש לפנות למייל: claims.agent@aig.co.il.

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו במייל: claims.agent@aig.co.il