בדיקת פוליסות ביטוח רכב פעילות

באפשרותך לבצע בדיקה האם בתאריך נקוב היתה קיימת פוליסת ביטוח רכב בחברתנו.

על מנת לקבל מידע זה יש להזין את מספר הרישוי ואת תאריך האירוע. המידע שיוצג מתייחס לרכב פרטי בלבד.

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו במייל: claims.agent@aig.co.il