דירקטוריון וחברי ועדות

להלן פרטי חברי הדירקטוריון והוועדות בחברת AIG ישראל:
דירקטוריון החברה 
הדירקטוריון מתכנס לפחות 8 פעמים בשנה
שם משפחה שם פרטי פרטים נוספים
Levin Edward יו"ר הדירקטוריון
Lillelund Thomas
Nard Roberto
Kloppers Adriaan
נחמיאס אריה דב"ת
פולק ז'ול דב"ת
הנגבי דורית דב"ת

 

ועדת ביקורת:

הועדה מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה

שם משפחה שם פרטי פרטים נוספים
פולק ז'ול יו"ר הועדה, דב"ת
נחמיאס אריה דב"ת
 הנגבי דורית דב"ת

 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה 

הועדה מתכנסת אחת לחודש

שם משפחה שם פרטי פרטים נוספים
Baldwin Jeremy יו"ר הועדה
Travelletti Christophe
Bengtsson Ola
נחמיאס אריה דב"ת
פולק ז'ול דב"ת

הורדת מסמכים