דירקטוריון וחברי ועדות

להלן פרטי חברי הדירקטוריון והוועדות בחברת AIG ישראל:
דירקטוריון החברה (1)
שם משפחהשם פרטיתאריך לידהאזרחותכתובת מגוריםדירקטור חיצוני
MucerinoRalph13/05/1946ארה"בניו ג'רסי- ארה"ביו"ר הדריקטוריון
 Minnich Neil 25/12/1960 ארה"ב London, UK wrsi JW לא
 קלייןדוד15/07/1935 ישראליתז'בוטינסקי 30 כפר סבא כן
 נחמיאסאריה03/08/1952 ישראליתחוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין כן
 QuaneRobert01/06/1968 ארה"בניו יורק- ארה"בלא
 Hackett Maureen 01/11/1964 ארה"בניו ג'רסי- ארה"בלא
פולקג'ול08/07/1946הולדניתעמוס 6  רמת גןכן

 

ועדת ביקורת (2):

שם משפחהשם פרטיתאריך לידהאזרחותכתובת מגוריםדירקטור חיצוני
 קלייןדוד15/07/1935 ישראליתז'בוטינסקי 30 כפר סבא כן
 נחמיאסאריה03/08/1952 ישראליתחוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין כן
פולקג'ול08/07/1946הולדניתעמוס 6  רמת גןכן

 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (3)

שם משפחהשם פרטיתאריך לידהאזרחותכתובת מגורים
DonadiniGuillermo13/05/1966איטלקיתבריטניה
קלייןדוד15/07/1935ישראליתז'בוטינסקי 30 כפר סבא
PayneAndrew25/10/1966בריטיתבריטניה
נחמיאסאריה03/08/1952ישראליתחוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין

(1) הדריקטוריון מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה

(2) הועדה מתכנת לפחות 6 פעמים בשנה

(3) הועדה מתכנסת אחת לחודש