דירקטוריון וחברי ועדות

להלן פרטי חברי הדירקטוריון והוועדות בחברת AIG ישראל:
דירקטוריון החברה (1)
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים דירקטור חיצוני
Mucerino Ralph 13/05/1946 ארה"ב ניו ג'רסי- ארה"ב יו"ר הדריקטוריון
 Minnich  Neil  25/12/1960  ארה"ב  London, UK wrsi JW  לא
 קליין דוד 15/07/1935  ישראלית ז'בוטינסקי 30 כפר סבא  כן
 נחמיאס אריה 03/08/1952  ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  כן
 Quane Robert 01/06/1968  ארה"ב ניו יורק- ארה"ב לא
 Hackett  Maureen  01/11/1964  ארה"ב ניו ג'רסי- ארה"ב לא
פולק ג'ול 08/07/1946 הולדנית עמוס 6  רמת גן כן

 

ועדת ביקורת (2):

שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים דירקטור חיצוני
 קליין דוד 15/07/1935  ישראלית ז'בוטינסקי 30 כפר סבא  כן
 נחמיאס אריה 03/08/1952  ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  כן
פולק ג'ול 08/07/1946 הולדנית עמוס 6  רמת גן כן

 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (3)

שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים
Donadini Guillermo 13/05/1966 איטלקית בריטניה
קליין דוד 15/07/1935 ישראלית ז'בוטינסקי 30 כפר סבא
Payne Andrew 25/10/1966 בריטית בריטניה
נחמיאס אריה 03/08/1952 ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין

(1) הדריקטוריון מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה

(2) הועדה מתכנת לפחות 6 פעמים בשנה

(3) הועדה מתכנסת אחת לחודש