האדר אודות AIG

דירקטוריון וחברי ועדות

להלן פרטי חברי הדירקטוריון והוועדות בחברת AIG ישראל:
דירקטוריון החברה (1)
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים פרטים נוספים
Mucerino Ralph 13/05/1946 ארה"ב ניו ג'רסי- ארה"ב יו"ר הדריקטוריון
 Minnich  Neil  25/12/1960  ארה"ב לונדון, אנגליה
Lillelund Thomas 13/06/1972 דנית לוקסימבורג
Duft Nina 04/06/1980 גרמנית גרמניה
נחמיאס אריה 03/08/1952  ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  דירקטור חיצוני
פולק ז'ול 08/07/1946 הולנדית עמוס 6  רמת גן דירקטור חיצוני
הנגבי דורית 07/06/1959  ישראלית בן גוריון 14ב' כפר סבא  דירקטורית חיצונית

 

ועדת ביקורת (2):

שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים פרטים נוספים
פולק ז'ול 08/07/1946 הולנדית עמוס 6  רמת גן יו"ר הועדה ודירקטור חיצוני
נחמיאס אריה 03/08/1952  ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  דירקטור חיצוני
 הנגבי דורית 07/06/1959  ישראלית בן גוריון 14ב' כפר סבא  דירקטורית חיצונית

 

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה (3)

שם משפחה שם פרטי תאריך לידה אזרחות כתובת מגורים פרטים נוספים
Baldwin Jeremy 18/08/1968 בריטית בריטניה יו"ר הועדה
Payne Andrew 25/10/1966 בריטית בריטניה
Bengtsson Ola 10/02/1974 שוודית בריטניה
נחמיאס אריה 03/08/1952 ישראלית חוחית 1, גבעת הסלעים, ראש העין  דירקטור חיצוני
פולק ז'ול 08/07/1946 הולנדית עמוס 6  רמת גן יו"ר הועדה ודירקטור חיצוני

(1) הדירקטוריון מתכנס לפחות 8 פעמים בשנה

(2) הועדה מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה

(3) הועדה מתכנסת אחת לחודש