דוחות כספיים

דוח לשנת 2020 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-2020 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-2020 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-2020 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2019 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-19 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-19 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-19 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2018 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-18 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-06-18 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-18 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2017 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-17 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-17 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-17 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2016 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-16 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-16 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-16 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2015 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-15 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-15 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-15 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2014 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-14 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-14 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-14 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2013 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-12 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2012 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-12 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2011 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-9-11 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-6-11 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-3-11 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2010 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-09-10 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-30-06-10 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום-31-03-10 (נפתח כ pdf)