ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

כיסוי רחב להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • כיסוי להוצאות לקראת, בעת ואחרי השתלה
  • כיסוי להשתלות עד 5,000,000 ש"ח בארץ או בחו"ל
  • כיסוי לטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"ל עד 1,000,000 ₪

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים