תרומת מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו

להלן פירוט תרומת מרכיבי ההשקעה של תיק הנוסטרו בחברת AIG ישראל:

רבעון ראשון 31-03-24

רבעון רביעי 31-12-23

רבעון שלישי 30-09-23

רבעון שני 30-06-23

רבעון ראשון 31-03-23

רבעון רביעי 31-12-22

רבעון שלישי 30-09-22

רבעון שני 30-06-22

רבעון ראשון 31-03-22

רבעון רביעי 31-12-21

רבעון שלישי 30-09-21

רבעון שני 30-06-21

רבעון ראשון 31-03-21

רבעון רביעי 31-12-20

רבעון שלישי 30-09-20 2020

רבעון שני 30-06-20 2020

רבעון ראשון 31-03-20 2020

רבעון רביעי 31-12-19 2019

רבעון שלישי 30-9-19 2019

רבעון שני 30-6-19 2019

רבעון ראשון 31-3-19 2019

רבעון רביעי 31-12-18 2018

רבעון שלישי 30-9-18 2018

רבעון שני 30-6-18 2018

רבעון ראשון 31-3-18 2018

רבעון רביעי 31-12-17 2017

רבעון-שלישי-2017-30-09-17

רבעון-שני-2017-30-6-17

רבעון-ראשון-2017-31-03-17

רבעון-רביעי-2016-31-12-16

רבעון-שלישי-2016-30-09-16

רבעון-שני-2016-30-06-16

רבעון-ראשון-2016-31-03-16

רבעון-רביעי-2015-31-12-15

רבעון-שלישי-2015-30-9-15

רבעון-שני-2015-30-6-15

רבעון-ראשון-2015-31-3-15

רבעון-רביעי-2014-31-12-14

רבעון-שלישי-2014-30-9-14

רבעון-שני-2014-30-06-14

רבעון-ראשון-2014-31-03-14

רבעון-רביעי-2013-31-12-13

רבעון-שלישי-2013–30-9-13

רבעון-שני-2013-30-06-13

רבעון-ראשון-2013-31-3-13

רבעון-רביעי-2012-31-12-12

רבעון-שלישי-2012-30-9-12

רבעון-שני-2012-30-06-12

רבעון-ראשון-2012-31-03-12

רבעון-רביעי-2011-31-12-11

רבעון-שלישי-2011-30-09-11

רבעון-שני-2011-30-06-11

רבעון-ראשון-2011-31-03-11

רבעון-רביעי-2010-31-12-10

רבעון-שלישי-2010-30-9-10

רבעון-שני-2010-30-6-10

רבעון-ראשון-2010-31-3-10

רבעון-רביעי-2009-31-12-09

רבעון-שלישי-2009-30-9-09

רבעון-שני-2009-30-6-09

רבעון-ראשון-2009-31-3-09

רבעון-רביעי-2008-31-12-08

הורדת מסמכים