ביטוח סיכוני סייבר Cyber Edge

כיסוי למכלול הסיכונים של משבר סייבר כתוצאה מתקלה, טעות אנוש או אירוע זדוני

 • מענה למכלול סיכוני הסייבר
  בעידן הדיגיטלי
 • הגנה מפני תביעות של צד שלישי (צד ג')
 • מרכיב הכרחי בסל הביטוח העסקי

פירוט הכיסויים בפוליסה

 • תשלום נזקים לצד שלישי - בגין אבדן מידע אישי, מידע תאגידי והפרת אבטחת מידע
 • תשלום קנסות ברי ביטוח - בעקבות הפרת הפרטיות ופגיעה בחופש המידע
 • תשלום הוצאות מומחי סייבר ויועצי מדיה - במקרה של משבר
 • תשלום הוצאות דיווח ללקוחות - במקרה של אירוע סייבר המחייב יידוע נשואי המידע
 • כיסוי לסחיטה - פיצוי בגין כספים ששלומו בעקבות סחיטה ונזקים הנלווים לה לרבות תשלום כופר, הוצאות מומחה והוצאות ניהול המשבר
 • פגיעה ברשת/אבדן רווחים - תשלום אובדן רווחים בעקבות פגיעה מתמשכת ברשת כתוצאה ישירה מכשל באבטחת מידע

עיקרי התנאים למבוטח

 • ניתן להתאים את הפוליסה לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל ענף וכל עסק

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG ישראל" או "החברה") לרבות לעניין החזרת יתרת ההלוואה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף. ** למעט יום כיפור, עבור פוליסות ביטוח דירה בהתאם לתנאי החברה.

הורדת מסמכים