מדריך לשירות תביעות: ביטוח תאונות אישיות

תהליך התביעה

הנחיות להגשת תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות

הנחיות אלו תקפות עבור פוליסות ביטוח תאונות אישיות של AIG ישראל, שנרכשו ישירות מחברת AIG ישראל או מנציג  AIG  ישראל במקום העבודה.

 1. יש להכין:
 • מספר תעודת זהות של הנפגע
 • תאריך האירוע
 • תיאור נסיבות האירוע
 • תיאור הפגיעה
 • תאריכי אשפוז (אם רלוונטי)

 

 1. יש לפנות למוקד התביעות של AIG.
  נציג התביעות יפתח דיווח, יסביר את המשך התהליך ויבקש להעביר מסמכים רלוונטיים הדרושים לטיפול בתביעה:
 • שאלון תביעה תאונות אישיות
 • עותק של כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע (גיליון חדר מיון, סיכומי אשפוז, תוצאות בדיקות, אישורי מחלה וכד')
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות ולסוג הפגיעה
  את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il

 

 1. לאחר קבלת המסמכים, יבדוק מיישב התביעות את פרטי התביעה ואת הזכאות לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.

 

חשוב לדעת

 • בתביעה בגין נכות צמיתה יהיה צורך להמתין עד להתגבשות הנכות, אולם יש לדווח על האירוע למוקד התביעות בסמוך למועד האירוע.
 • נזקי טרור מכוסים אף הם בחלק מהפוליסות ובכפוף לתנאי הפוליסה. יש לבדוק את התנאים לזכאות.
 • במידה וקיים כיסוי לאשפוז עקב אירוע תאונתי, תהיה זכאות לפיצוי יומי בגין כל יום אשפוז בכפוף לתנאי הפוליסה. יש להעביר מסמכי אשפוז בהם מצוינת תקופת האשפוז.
 • במידה וקיים כיסוי לשברים עקב אירוע תאונתי, תהיה זכאות לפיצוי בגין שבר כמפורט בפוליסה, ובכפוף לתנאי הפוליסה. יתכן ויהיה צורך בהעברת צילומי רנטגן ו/או פענוחי צילום ו/או תוצאות בדיקת אוסטיאופורוזיס שנערכה לפני האירוע.
 • אם הפגיעה נגרמה בתאונת דרכים, יש להעביר אישור משטרה.
 • אם מדובר בתאונת עבודה, יש להמציא מסמכים רלוונטיים מהמוסד לביטוח לאומי, אגף נפגעי עבודה.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים