שירות תביעות ביטוח

מידע וכלים להגשת תביעות ביטוח ולמעקב אחרי תביעות פתוחות

שאלות ותשובות

ההכנה לתביעה שונה בין סוגי ביטוח ועפ"י מאפייני האירוע הביטוחי. לדוגמא, בתחום הרכב יש תהליכי תביעהשונים במקרי פריצה, גניבה, תאונה וכד'.
באופן כללי לכל תביעת ביטוח יש להכין מידע ומסמכים שונים. הכנו עבורך מדריך לכל תהליך תביעה, עם השלבים, המידע והמסמכים שיש להכין.

  ודאי.
  claims@aig.co.il

   לרשותך תיבת מייל מיוחדת להעברת מסמכים:
   claims.doc@aig.co.il

    מוקד שירות התביעות לשירותך בשעות העבודה.
    בכל רגע באפשרותך לבדוק מצב תביעה אונליין

    כללים לבירור ויישוב תביעות
    הקובץ והטבלה מציגים את הדרך בה אנו פועלים במקרים של הגשת תביעה - בכפוף לחוק, דרישות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, תנאי הפוליסה וערכי השירות שלנו.

    כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור

    מועדים לברור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור

    מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
    2016  |  2015  |  2014  |  2013

    מחוייבים לשירות אישי, מקצועי ומהיר

    AIG משלמת תביעות הכי מהר בישראל

    עפ"י מדד משרד האוצר לשירות בתחום הביטוח

    יישוב התביעה בחברתנו מתבצע בהתאם "לחוזר בירור יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור", טבלת המועדים מפורטת להלן:

    מחויבות למבוטח / לתובעזמן טיפול
    דרישת מידע ומסמכים נוספים14 ימי עסקים
    מסירת הודעה בדבר הליך בירור התביעה ותוצאותיו (מנין הימים הינו מהיום שבו היו בידי החברה כל המסמכים שנמסרו ע"י התובע)30 ימים
    מסירת הודעת המשך בירור התביעהכל 90 ימים
    מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם30-60 ימים
    העברת העתק מפסק דין או הסכם14 ימי עסקים
    מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה14 ימי עסקים
    הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח צד שלישי7 ימים
    מסירת העתקים מפוליסה או תקנון14 ימי עסקים
    מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע21 ימי עסקים

    האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
    הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.