ביטול העברה לפוליסה ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן"

מה להכין וכיצד לפעול בהגשת ביטול העברה לפוליסה ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" AIG

 

מה משתנה בפוליסת הבריאות שלי?
בחידוש הביטוח הקרוב, ב-  01.06.2024 מבוטחים שהצטרפו לכיסוי ניתוחים בישראל מסוג "השקל הראשון" יועברו לביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן ברצף ביטוחי וללא חיתום מחודש.

מהו כיסוי ניתוחים בישראל משלים שב"ן?

פוליסת ניתוחים בישראל משלים שב"ן משלימה את הכיסוי הניתן באמצעות שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים בישראל.

במקרה של תביעת כיסוי משלים שב"ן, נדרש למצות קודם את הזכויות בקופת חולים כתנאי לקבלת החזר מתוקף הפוליסה, והחברה תכסה את עלות ההשתתפות העצמית שנקבעה לך בגין הניתוח.

מה היתרון בביטוח ניתוחים מהשקל הראשון אותו רכשתי לכתחילה?

מבוטח שמחזיק בפוליסת ניתוחים בישראל מהשקל הראשון, אינו נדרש לממש את זכויותיו בקופת החולים ויכול לפנות לחברת הביטוח באופן ישיר בעניין הוצאות הניתוח.

כיצד באפשרותי לבטל את ההעברה ולחזור לכיסוי מסוג שקל ראשון?

באפשרותך לחזור לכיסוי "מהשקל הראשון" עד שנה ממועד החידוש (עד ה- 30.05.2025) בפנייה ישירה לחברתנו בדרכים הבאות:

 

1. שליחת מייל– מילוי טופס ביטול ההעברה ושליחתו לכתובת המייל service.doc@aig.co.il

2. פנייה למוקד- שירות הלקוחות של AIG במספר 03-9272400

כאן מפורטים ההבדלים בדמי הביטוח עבור הכיסויים:

מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה

 טבלת העלויות

שאלות ותשובות

מעבר לכיסוי ניתוחים מסוג משלים שב"ן מתקיים בהתאם לחוק התוכנית הכלכלית שנלווה לתקציב המדינה וכולל בתוכו פרק שמתייחס לכיסוי ניתוחים מהשקל הראשון בביטוח הבריאות על פי פרק זה, מבוטחי "השקל הראשון" שרכשו את הכיסוי החל מ- 01/02/2016 ועד ל-30/09/2023, יועברו לכיסוי ניתוחים משלים שב"ן בחידוש הקרוב, ב-06/2024

  1. 1. חזרה לפוליסת ניתוחים מהשקל הראשון בתנאי הביטוח המשווקים במועד ההעברה
  2. 2. עלות הביטוח תהייה בהתאם לעלות פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון במועד ההעברה.
  3. 3. ההעברה תתבצע רטרואקטיבית ל-1.6.2024 כך שתשלום דמי הביטוח יבוצע מאותו מועד בגין כיסוי מהשקל הראשון.

בוודאי, באפשרותך לפנות עד שנה ממועד החידוש (עד 05.2025)  ולבקש לחזור לכיסוי מסוג "השקל הראשון".

הפרמיה שתשלם עבור כיסוי מהשקל הראשון תקבע לפי הפרמיה שתהייה נהוגה בחברתנו בעבור הכיסוי במועד החזרה.

בהחלט. תוכל לפנות לחברתנו באמצעות הדרכים שפורטו מעלה

כיסוי ניתוחים משלים שב"ן הינו כיסוי שמשלם את העלויות שנותרו לאחר שמיצית את זכויותיך בשב"ן של קופת החולים, כך שכיסוי זה משווק רק ללקוח שמחזיק את השב"ן של קופת החולים.

אנו נבדוק בחידוש, לפני העברתך לכיסוי משלים השב"ן שאכן הנך מבוטח בשירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים, אם נמצא כי אין לך כיסוי בשב"ן של הקופה, תישאר בביטוח מהשקל הראשון

כיסוי משלים שב"ן משלם את עלות הניתוח לאחר שמימשת את זכויותיך בקופת החולים.

כלומר, אם היתה השתתפות עצמית של 1000 ₪ עבור ניתוח מסויים שבוצע בשב"ן של קופת החולים, AIG תשלם את העלות הזאת.

אם השב"ן של קופת החולים לא מכסה את הניתוח, למשל כיוון שהמנתח לא עובד בהסדר עם קופת החולים, AIG תשלם את מלוא עלות הניתוח, כאילו רכשת מהשקל הראשון.

ב-AIG אתה יכול לבחור בכל מנתח עם תקרות שיפוי גבוהות.

מכיוון שאין לנו רשימת רופאים סגורה ואנו לא מתקשרים עם רשימת רופאים בהסדר, אם בחרת ברופא שלא עובד עם הקופה והשב"ן דחה את תביעתך לניתוח בשל כך, אנו נשלם את מלוא עלות הניתוח כאילו רכשת כיסוי מהשקל הראשון.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים