ביטוח לתרופות שאינן מכוסות בסל התרופות

כיסוי רחב ומקיף לתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות

  • כיסוי עלות הטיפול התרופתי עד 3,000,000 ש"ח, מתחדש כל שנתיים
  • בדיקות גנטיות להתאמת טיפול תרופתי למחלת הסרטן
  • כיסוי לתרופות Off Label ותרופות מיוחדות עד 1,000,000 ש"ח

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים