ביטוח מעילות (Crime)

כיסוי למקרי מעילה בכספים והונאה ע"י עובדים בחברה או ע"י גורם חיצוני

  • הגנה מקיפה
  • שקט נפשי
  • ביטחון עסקי