ביטוח מעילות (Crime)

כיסוי למקרי מעילה בכספים והונאה ע"י עובדים בחברה או ע"י גורם חיצוני

  • הגנה מקיפה
  • שקט נפשי
  • ביטחון עסקי

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • כיסוי למקרי מעילה והונאה

עיקרי התנאים למבוטח

  • הכיסוי כולל מעילה והונאה של עובדים בחברה או של צד שלישי (גורם חיצוני)
הורדת מסמכים