ביטוח נסיעות לחו ביטוח נסיעות לחו

ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות max

מערך כיסויים מורחב והטבות מיוחדות ללקוחות max*

  • כיסוי מקיף להוצאות רפואיות
  • הטבות ללקוחות max
  • מוקד חירום רפואי בעברית 24/7

מהדורות קודמות

פתרונות ביטוח נוספים

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") לרבות לעניין החזרת יתרת ההלוואה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף.