ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות MAX

  • מערך כיסויים מורחב והטבות מיוחדות ללקוחות Max
  • כיסוי מקיף להוצאות רפואיות
  • הטבות ללקוחות max ביטוח
  • מוקד חירום רפואי בעברית 24/7

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") לרבות לעניין החזרת יתרת ההלוואה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף.

הורדת מסמכים